Skip to main content Skip to search

Nieuws

AirBnB: kansen zonder grenzen?

 

Het wordt keer op keer bewezen: de regels in ons land (en in welk land wel?) zijn niet opgewassen tegen de nieuwe economie. Bedrijven en overheden kunnen maar moeilijkheden wennen: Uberpop verboden, privacy wordt bewust of onbewust opgegeven voor de geneugten van Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Hetzelfde geldt ook voor Airbnb. De deeleconomie viert hoogtij.

Het klinkt heel logisch en simpel: heb je een huis of appartement beschikbaar voor een bepaalde periode, dan kun je het verhuren. Heel handig om bijvoorbeeld een deel van je vakantie terug te verdienen (je bent er immers toch niet). Alleen al via Airbnb kunnen toeristen alleen al in Amsterdam 7.000 adressen vinden om te overnachten. De prijzen lopen daarbij op tot wel 200 euro per nacht. Maar… de Belastingdienst kijkt wel mee. En niet alleen de Belastingdienst. Ook de stad Amsterdam ziet het met lede ogen aan.

Lees meer

Factuureisen BTW: een postbus telt niet mee.

Om de voorbelasting voor de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet een factuur aan de factuureisen voldoen.

Een van de eisen is, dat het volledige adres van zowel de afnemer als de verzender op de factuur staat. Een vermelding van het postbusnummer is niet voldoende en kan de aftrek in de weg staan. De soep wordt vaak niet zo heet gegeten als die wordt opgediend, maar als er meer gebreken zijn op de factuur, kun je er wel vanuit gaan dat de aftrek van voorbelasting wordt geweigerd.

Lees meer

RVO publiceert nieuwe handleiding WBSO

Handleiding WBSO

In de nieuwe handleiding WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) staan alle wijzigingen vermeld zoals die in het Belastingplan 2017 zijn aangenomen.

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten, overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt.

Lees meer

Box 3 in 2017

De belastingheffing in box 3 wijzigt per 1 januari 2017. Waar voorheen een fictief rendement gold van 4% in Box 3 waardoor per saldo 1,2% belasting werd geheven over uw vermogen, gelden nu percentages afhankelijk van de grootte van uw vermogen. De eerste 25.000 euro (of 50.000 euro in het geval u een fiscaal partner heeft) is vrijgesteld.

Lees meer

Gebruikelijk loon in 2017

Het salaris van de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) is altijd een heet hangijzer. De belastingdienst wil dat de directeur een zo hoog mogelijk salaris uit de BV opneemt, de directeur wil een optimaal salaris en daarboven liever lager belast dividend. Een lastig spanningsveld, de casus van het gebruikelijk loon.

De regels zijn voor 2017 iets aangescherpt: het loon van een DGA moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:

Lees meer

Geen jaarrekening meer nodig!

Om maar met deur in huis te vallen. Wij vinden de jaarrekening geen waarde meer toevoegen voor de ondernemer. De informatie uit de jaarrekening is vaak al achterhaald, geschiedschrijving, niet specifiek genoeg en voor veel ondernemers niet te begrijpen. Daarom gaat AXP vanaf 2017 de rapportage software van Visionplanner gebruiken. Met Visionplanner kunnen we sneller en vaker aan u rapporteren in overzichtelijke dashboards. We koppelen Twinfield, Exact Online, Nmbrs en eventuele andere systemen op Visionplanner zodat we continue zicht hebben op de prestaties van uw onderneming en dat direct met u kunnen delen.

Lees meer