De Jaarrekening – Wat levert het een ondernemer op?

Voor je het weet is het al weer zo ver. Een nieuw jaar begonnen met nieuwe kansen, mogelijkheden maar ook vast zorgen. Het oude jaar is voor u, als ondernemer, al lang afgesloten.  Alleen nog even de jaarrekening opstellen en wat aangiftes indienen. U heeft in het voorgaand jaar met uw adviseur regelmatig uw cijfers doorgenomen. De inhoud van de jaarrekening is daarom voor u niet erg verrassend of relevant. En dus vraagt u zich af wat de jaarrekening u eigenlijk nog oplevert?

Wettelijke verplichting

Elke lichaam (rechtspersonen zoals bijvoorbeeld BV’s en NV’s) is wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. In de meeste oprichtingsakten staat dat het bestuur de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar opstelt. Het bestuur delegeert die verantwoordelijkheid aan haar accountant of adviseurs, maar blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud. De algemene vergadering mag die termijn verlengen, indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Maar als de aandeelhouder en bestuurder dezelfde zijn, dan dient de jaarrekening uiterlijk elf maanden na afloop van het jaar te zijn opgesteld en gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Als er meerdere aandeelhouders zijn dan heeft u nog twee maanden extra tijd.

Accountantsproduct

Een jaarrekening is voor veel ondernemers een typisch accountantsproduct. Waarin de waarderingsgrondslagen en gebruik van “jargon” vaak meer vragen oproepen dan inzicht verschaffen. De Kamer en Koophandel, banken en de belastingdienst maken al lang geen gebruik meer van de jaarrekening als boekwerk. Zij ontvangen van ons een digitaal bestand (XBRL).

Wanneer levert een jaarrekening u geld op?

De jaarrekening is voor ondernemers in afnemende mate een rapport waarop wordt gestuurd. Financiële informatie staat iedere ondernemer tegenwoordig voortdurend ter beschikking en de jaarrekening bevat meestal oud nieuws. Echter moet de waarde van de jaarrekening als verantwoordingsdocument niet worden onderschat. Bij een overname, financieringsaanvraag, aankoop van een eigen woning, echtscheiding en overlijden, is de relevantie van een jaarrekening heel groot. En mocht uw onderneming in zwaar weer komen dan kan een goede jaarrekening u zelfs veel onheil besparen!

Als een vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, dan is de jaarrekening een belangrijk document waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de aandeelhouders. Die formele kant van de jaarrekening wordt vaak pas relevant als aandeelhouders of bestuurders niet meer door één deur kunnen. Een goede jaarrekening waarmee ook aan alle formele eisen is voldaan, kan u dan veel geld en zorgen besparen!