Belastingaangiften

Aangiften vennootschapsbelasting

Binnen de fiscale wetgeving zijn er vaak voldoende mogelijkheden om de belastingdruk van vennootschappen te verlagen. Daarnaast kan de belastingdruk binnen concernverband en in de relatie DGA-Holding B.V. worden verlaagd. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van de toerekening van kosten en winst op vennootschapsniveau. Onze belastingadviseurs en aangiftemedewerkers hebben een goede naam bij de belastingdienst en vertegenwoordigen onze klanten in bezwaar en beroepsprocedures.

Natuurlijk adviseren wij ook over zaken die gerelateerd zijn aan de aangifte vennootschapsbelasting, zoals onder andere het aangaan of juist verbreken van een fiscale eenheid, toepassing van de innovatiebox en het benutten van fiscale verliezen. Daarnaast zijn wij internationale ondernemers van dienst bij het voorkomen van dubbele belastingheffing.

 

Aangiften inkomstenbelasting

Het belang van bijzondere aandacht voor de aangifte inkomstenbelasting wordt breed onderkend. ‘Die vult de belastingdienst toch al bijna helemaal in?’ wordt vaak gedacht. Voor ondernemers is dat niet het geval. Alle ondernemers die winst uit onderneming genieten, geven hun ondernemerswinst aan in de aangifte inkomstenbelasting (winstaangifte). De inkomstenbelasting kent veel specifieke bepalingen en faciliteiten voor ondernemers. Onze belastingadviseurs en aangiftemedewerkers zorgen ervoor dat je niets misloopt.

De inkomstenbelasting biedt volop adviesmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan keuze voor fiscaal partnerschap, verlaging van het vermogen in box 3 en de eigen woning. Verder loont het vaak de moeite om aftrekposten goed te plannen en die  jaarlijks optimaal toe te passen.

hulp bij belastingaangifte door administratiekantoor amsterdam rotterdam

Ben jij een echte ondernemer?
Dan pas je bij ons.