Wat is gebruikelijk loon?

Neem contact op

Wat is gebruikelijk loon?

Ben je werkzaam in een vennootschap of coöperatie en heb je hierin een aanmerkelijk belang als DGA zijnde? Dan wordt je geacht een loon te krijgen dat hoort bij het niveau en de duur van de arbeid. Dit wordt gebruikelijk loon genoemd. Dit gebruikelijk loon moet in ieder geval het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • het loon van de meestverdienende werknemer.
  • € 56.000  (was in 2023 € 51.000)

Een DGA kan zelf de hoogte van zijn salaris bepalen en zonder deze regeling zou het fiscaal voordelig zijn dit salaris zo laag mogelijk te houden. De winst van een vennootschap wordt tegen relatief lage vennootschapsbelasting tarief belast en een DGA zou belastingheffing op uitkeringen van winst naar zichzelf (als dividend of salaris) onbeperkt kunnen uitstellen.

gebruikelijk loon

Lager loon

De Belastingdienst is bevoegd om een te laag salaris te corrigeren. Dat leidt tot een fictieve bijtelling van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting en een informele kapitaalstorting in de vennootschap. Daarom adviseren we om vast te leggen hoe de hoogte van salaris tot stand is gekomen. Mocht er een discussie over ontstaan met de Belastingdienst dan ligt de bewijslast bij de inspecteur. Leg je niets vast dan word je geacht aannemelijk te maken dat je salaris gebruikelijk is.

Start-ups

Ben je werkzaam voor een start-up? Dan geldt er een versoepeling. In dat geval mag je het wettelijk minimumloon of het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking toepassen als gebruikelijk loon.

Om aangemerkt te worden als start-up, moet je werkgever aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • In een kalenderjaar heeft je werkgever een S&O-verklaring.
  • Je werkgever heeft in een kalenderjaar op het verhoogde Starterspercentage.
  • ‘De minimis-plafond’ mag niet overschreden worden door de werkgever. Wanneer je werkgever is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan moet hij een verklaring De minimissteun aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO).

Hulp nodig?

Heb je nog verdere vragen over het gebruikelijk loon? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons advies en administratiekantoor in Amsterdam

+31 0(20) 280 7050amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*