Wat zijn de belastingtarieven 2023?

Neem contact op

De belastingtarieven 2023

In december zijn de belastingplannen van het kabinet voor 2023 goedgekeurd. De tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting staan vast. Naast de belastingplannen 2023 is ook de overbruggingswet voor box 3 goedgekeurd. In onze nieuwsberichten in september j.l, hebben we al bij de tarieven stilgestaan, maar we zetten de belastingtarieven graag voor jou nog op een rijtje.

Wat zijn de belastingtarieven 2023

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven Box 1 – inkomen uit werk en woning

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022).

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2023
Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2023 (%)
1e schijf 73.031 36,93
2e schijf 73.031 49,50

Belastingtarieven box 2 – aanmerkelijk belang

Heb je een belang in een BV van tenminste 5%, dan ben je een aanmerkelijkbelanghouder.  Het tarief in 2023 is 26,9 procent. Je krijgt vanaf 2024 met een schijventarief in box 2 te maken. Wanneer je als dga dividend uitkeert vanuit de BV, of als je de aandelen van de vennootschap waar je een aanmerkelijk belang in houdt verkoopt, ben je over het voordeel een progressieve belasting verschuldigd (box 2).

Belastingtarieven box 3 – vermogen + overbruggingswet

Het box 3-tarief in stappen omhoog van 31 procent naar 34 procent in 2025. In 2023 wordt het tarief dus 32%)
Met ingang van 1 januari 2023 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen daarmee verhoogd van € 101.300 naar € 114.000.

Overbruggingswet Box 3

Het wetsvoorstel overbruggingswet Box 3 is deze week door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2023 in werking. Dit voorstel is een tijdelijke oplossing voor box 3 tot het moment dat het nieuwe stelsel voor box 3 in 2026 in werking treedt. In het nieuwe stelsel worden inkomsten uit vermogen belast op basis van het werkelijke rendement.

Het kabinet kiest in de Overbruggingswet box 3 voor de periode 2023-2025 voor de spaarvariant als rekentechniek om de box 3-heffing te bepalen. Voor een aantal personen kan dit tot het betalen van meer inkomstenbelasting leiden. De eerste peildatum is op 1 januari 2023. Vanaf 1 januari gelden er drie vermogenscategorieën: banktegoeden (inclusief contant geld), overige bezittingen en schulden. Onder de categorie “overige bezittingen” vallen o.a. obligaties, aandelen, opties, beleggingsvastgoed, tweede woning en vorderingen uit hoofde van papieren schenkingen. Over deze bestanddelen geldt een verwacht fictief rendement van 6,17%. Het kan interessant zijn om de rendementsgrondslag te verlagen. Denk hierbij aan het tijdelijk omzetten van overige bezittingen in spaargeld (zoals laag renderende obligaties), aflossen van leningen uit beleggingsvermogen, schenken aan kinderen enz..)
Uiteraard denken we graag met jou mee.
De voorlopige fictieve rendementspercentages voor 2023 zijn:
  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%
Begin 2024 worden de definitieve percentages vastgesteld.

Belastingtarieven – Vennootschapsbelasting en gebruikelijk loon.

Het tarief van de eerste schijf gaat omhoog, de schijfgrens wordt verlaagd.

2022 2023
Tarief schijf 1 15% 19%
Tarief schijf 2 25,8% 25,8%
Schijfgrens € 395.000 € 200.000

Aanpassing gebruikelijk-loonregeling per 1 januari 2023:

Een dga met een aanmerkelijk belang in een BV moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dat gebruikelijk loon is belast. Nu bestaat er nog een zogeheten doelmatigheidsmarge, maar die verdwijnt per 2023. Dga’s die nu gebruikmaken van de doelmatigheidsmarge, zullen in 2023 een hoger gebruikelijk loon moeten hanteren. De dga gaat dan meer belasting betalen.

Schenk- en erfbelasting

De afgelopenn vijf jaar gold een ruimere vrijstelling van de schenkbelasting. Er kon belastingvrij ruim een ton ontvangen worden: 106.671 euro. Hierdoor konden bijvoorbeeld ouders hun kinderen helpen om, onder bepaalde voorwaarden, een woning te kopen of afbetalen. Vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verlaagd naar € 28.947. De schenking die 2023 wordt gedaan moet ook in 2023 gebruikt worden.

De jubelton vervalt, maar er zijn alternatieven om de ander financieel te ondersteunen:

  • Je gaat garant staan voor een hypotheek.
  • Je doet kleinere schenkingen.
  • Je betaalt de schenkbelasting als je boven de vrijstelling toch wilt schenken.
  • Je sluit een familiehypotheek af.

Hulp nodig?

Heb je meer vragen over de bijtelling? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons administratiekantoor in Amsterdam

+31 0(20) 280 7050amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*