4 december 2018

Als je in 2018 meer investeert dan € 2.301 kom je in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je hebt nog maar een paar weken de tijd om te besluiten om de aankoop van een bedrijfsmiddel (telefoon, computer, machines, meubilair ten bedrage van tenminste € 450) nog dit jaar te doen of uit te stellen naar volgend jaar. Stel er is in 2018 al voor € 1.800 geïnvesteerd. Indien er dit jaar nog voor € 600 wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld een tablet of telefoon, dan is er over geheel 2018 voor meer dan € 2.300 geïnvesteerd en heb je recht op een extra aftrekpost van 28% van € 2.400 = € 672

Bij een samenwerkingsverband gelden de staffels per vennoot.

Andersom kan het ook zinvol zijn een investering juist uit te stellen.  De aftrek neemt af naarmate de investeringen stijgen. Bij een investeringsbedrag van € 314.674 bestaat er helemaal geen recht meer op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij incidentele hoge investeringen is planning van het investeringsmoment en datum ingebruikname verstandig. Zo loop je geen investeringsaftrek mis.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringaftrek 2019:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 € 0

Wij sturen al onze klanten die baat hebben bij een investering voor 31 december 2018, deze week een email.

30 november 2018

AXP Adviseurs B.V. en AXP for Models B.V. draaien vanaf 1 januari 2018 op de CRM software van Simplicate. Simplicate is volledig geïntegreerd als backbone voor alle werkprocessen. Daardoor is er echt grip op de klant relatie. En dat is ons met de CRM software van diverse andere leveranciers nooit gelukt. AXP heeft als automatiseringsstrategie om voor elk specifiek organisatie- of procesonderdeel software in te zetten die dat specifieke organisatie onderdeel in staat stelt om onze klanten boven verwachting te bedienen. Denk aan planning, document management, rapportage-software. En daarbij geldt één belangrijke eis…praat de software met Simplicate? Door de juiste mix van cloud-software tools bereiken we onze ‘best practice’.

Lees de volledige blog in accountweek:

https://accountantweek.nl/artikel/simplicate-met-nieuwe-software-meer-grip-op-fundament-

24 september 2018

Verhuurt u een ruimte die tot uw eigen woning behoort? De Rechtbank Noord-Holland heeft in een recente uitspraak bepaald dat de Regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woningin die situatie niet van toepassing is op een tuinhuis. Op basis van de Regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning zijn tijdelijke inkomsten uit verhuur van de eigen woning belast in box 1.

En alleen indien die woning u niet meer ter beschikking stond. Goed nieuws dus.

In de betreffende zaak werd in 2015 een tuinhuis (aanhorigheid) dat behoorde tot een eigen woning, via een bemiddelingsbureau 21 dagen (tijdelijk) verhuurt aan toeristen. De verhuuropbrengst bedroeg € 3.564 en werd op grond van artikel 3.113 wet IB 2001 voor 70% als inkomsten uit tijdelijke verhuur belast als inkomsten uit eigen woning. De belanghebbende bewoonde de eigen woning tijdens de gehele verhuur periode. De inspecteur had een navorderingsaanslag opgelegd waarin het inkomen van belanghebbende was verhoogd met 70% van de ontvangen huurinkomsten. Maar de Rechter was het daar niet mee eens.

De rechter oordeelde dat de huuropbrengsten niet belast zijn. De tekst van artikel 3.113 van de Wet IB 2001 ziet slechts op de tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet op een deel van die woning. De huurinkomsten worden daardoor nu geacht te zijn verdisconteerd in het eigenwoningforfait.

14 juni 2018

Het wordt keer op keer bewezen: de regels in ons land (en in welk land wel?) zijn niet opgewassen tegen de nieuwe economie. Bedrijven en overheden kunnen maar moeilijkheden wennen: Uberpop verboden, privacy wordt bewust of onbewust opgegeven voor de geneugten van Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Hetzelfde geldt ook voor Airbnb. De deeleconomie viert hoogtij.

Het klinkt heel logisch en simpel: heb je een huis of appartement beschikbaar voor een bepaalde periode, dan kun je het verhuren. Heel handig om bijvoorbeeld een deel van je vakantie terug te verdienen (je bent er immers toch niet). Alleen al via Airbnb kunnen toeristen alleen al in Amsterdam 7.000 adressen vinden om te overnachten. De prijzen lopen daarbij op tot wel 200 euro per nacht. Maar… de Belastingdienst kijkt wel mee. En niet alleen de Belastingdienst. Ook de stad Amsterdam ziet het met lede ogen aan.

Wil je ook een centje bijverdienen en je huis of appartement openstellen voor toeristen? Hou dan het volgende goed in de gaten:
Zoek voordat je een woning aanbiedt op Airbnb eerst goed uit of het mag volgens:

  • het bestemmingsplan van de gemeente;
  • het huurcontract;
  • de hypotheekovereenkomst;
  • de verzekeringspolis;
  • de gedragsregels van de verhuurder of de VVE.w

In al deze documenten is vaak een bepaling opgenomen met betrekking tot verhuur. Wij raden je aan deze bepalingen goed te lezen. Om te voorkomen dat je wordt verrast door ontruiming bij illegale onderverhuur, weerstand van buren, restricties van de gemeente, geen dekking van schade door verzekeraars, en problemen met de bank omdat de hypotheekvoorwaarden zijn geschonden.

Wat vaak vergeten wordt: de verzekeraars, banken, gemeenten en De Belastingdienst kunnen ook surfen op Airbnb.

Van de belastingdienst mag je overigens wel verhuren. Maar in sommige gevallen moeten die inkomsten wel aangegeven of verrekend worden in je aangifte. Daarnaast kan veelvuldig verhuren gevolgen hebben voor BTW en Toeristenbelasting. Bezint eer ge begint!

image
https://www.axp.nl/wp-content/themes/solidbox/
https://www.axp.nl/
#0000000
style3
scroll
Berichten laden...
/home/axp/public_html/
#
on
none
aan het laden
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off