Event Accounting

Event Accounting

Posted 2 maart 2018

AXP heeft in de afgelopen jaren een dienst ontwikkeld die we Event Accounting zijn gaan noemen. Event Accounting omvat de gehele financiële, administratieve en fiscale organisatie van kortdurende activiteiten, zoals festivals, concerten en sportwedstrijden. ‘Plug-and-play’.

De administratieve organisatie die wordt ingericht steunt meestal op vrijwilligers of een te klein team, waardoor er onvoldoende grip is op geldstromen en verantwoording daarvan.

Denk alleen aan kaartverkoop en opbrengsten uit horeca. Ook worden fiscale risico’s onderschat, met name omzetbelasting en loonbelasting kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers in de begroting. Bij grotere gesubsidieerde evenementen, waar na afloop door de subsidieverstrekker een subsidieverklaring wordt verlangd, blijkt vaak dat de accountant onvoldoende grondslag vindt in de administratie om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven. 

AXP levert de complete administratie infrastructuur, inclusief betaalsystemen en begeleidt elke fase van het evenement. Van voorbereiding tot afronding.  Inclusief alle fiscale ‘compliance’ en ‘assurance’. Onze dienst is bijzonder goed schaalbaar en in te zetten voor alle type organisaties. Een goede voorbereiding en opzet van een evenement bespaart geld en beperkt risico’s. 

  • Dienst : Event Accounting
  • Aangeboden sinds : 2012