AXP Adviseurs is de partner voor de Cleantech sector

Cleantech is een van de belangrijkste economische sectoren voor de regio Amsterdam en Rotterdam. Grote en kleinere bedrijven, onderzoeks- en kennisinstellingen en overheden werken structureel samen met als doel te komen tot innovatieve, duurzame en schone oplossingen voor wereldwijde problemen. Amsterdam en Rotterdam zijn levende proeftuinen voor de transitie naar de nieuwe, duurzame economie.

Cleantech is de  verzamelnaam voor technologieën onder andere gericht op:

  • energie-efficiëntie
  • transitie naar niet fossiele energieopwekking
  • klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving
  • duurzaam gebruik van grond- en afvalstoffen en (bouw)materialen
  • nieuwe vervoersconcepten

AXP Adviseurs: focus op duurzaamheid

Wij spreken steeds meer ondernemers die met creatieve en innovatieve concepten in de cleantech sector stappen. Wij vinden dit een mooie ontwikkeling.

Maar welke concrete stappen moet je zetten om duurzame waarde te creëren? AXP Adviseurs wil graag jouw financiële sparringpartner en regisseur zijn en gaan graag met jou in gesprek over thema’s zoals circulariteit, energietransitie, leefomgeving en mobiliteit.

AXP Adviseurs: altijd dichtbij

We voelen ons sterk betrokken bij het MKB en weten als geen ander wat er speelt in de wereld van ons klanten en hoe we de klant het beste kunnen adviseren. AXP Adviseur wil graag jouw vertrouwenspersoon en regisseur zijn. En als we zelf op een bepaald terrein het advies niet kunnen geven dan schakelen we een deskundige in, die het advies wel kan geven. AXP Adviseurs is een platform van specialisten die alle vraagstukken met betrekking tot de ondernemer en de onderneming kunnen oplossen.

Grote veranderingen

Wereldwijd zullen de komende tientallen jaren grote veranderingen plaatsvinden. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaars en fossiele brandstoffen raken op. Het realiseren van een toekomstbestendige concurrerende economie vereist de bereidheid om te investeren en innoveren in Cleantech.

Volledig dienstenpakket

Naast het geven van bedrijfs- en fiscaal advies, verzorgen wij de volledige administratieve, stellen wij je jaarrekeningen samen, verzorgen alle belastingaangiften en regelen voor jou de salarisadministratie. Wij bieden je de beste dienstverlening tegen een nette, vaste prijs. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Amsterdam: Clean Tech Playground De Ceuvel

De Ceuvel is een speeltuin voor innovatie en creativiteit. Een experiment waarmee we duurzaamheid bereikbaar, begrijpelijk en léuk willen maken. Voorop staat het delen van kennis en dat deze kennis zich vermenigvuldigt.

Rotterdam: CleanTech Delta

Clean Tech Delta is actief op gebieden als biobased economy , duurzame energie en water- en deltatechnologie. Extra focusgebieden zijn infrastructuur en mobiliteit, duurzame gebouwen en stedelijke ontwikkeling. Met de haven, de rivier en het industriële cluster is Rotterdam de logische plek waar veel innovatie plaatsvindt in sectoren als maritiem & offshore, energie, logistiek en chemie. Rotterdam is letterlijk het middelpunt van de ontwikkelingen in de CleanTech Delta, die zich uitstrekt van Europoort en Delft tot de Drechtsteden. De regio is de thuisbasis voor veel toonaangevende CleanTech instituten, waaronder UNESCO-IHE, TNO, NWC National Water Centre en Delft University of Technology.

Meer informatie ook op Duurzaam10

Ben jij een echte ondernemer?
Dan pas je bij ons.