Deze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van AXP Adviseurs B.V. op een zorgvuldige manier te behandelen.

Indiening en registratie klacht

Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met uw adviseur te bespreken, om te kijken of er op die manier een oplossing gevonden kan worden. Indien uw klacht juist de contactpersoon betreft, kunt u ook contact opnemen met een (andere) bestuurder van onze organisatie.

Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien mondeling overleg niet het door u gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u de klacht schriftelijk indienen ter attentie van het bestuur van AXP Adviseurs B.V.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

Bij schriftelijk ingediende klachten wordt het bestuur van AXP Adviseurs B.V. altijd ingelicht. Het bestuur zal de klacht zelf behandelen of in ieder geval toezien op de afhandeling ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij de desbetreffende opdracht betrokken adviseur (indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht. Dit zal in ieder geval gebeuren bij klachten rond onze kwaliteitsbeheersing (aspecten rond integriteit, objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag) of vaktechnische aspecten betreft.

Klokkenluidersregeling

Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en zorgvuldig handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het kantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen; het indienen van een klacht zal hun rechtspositie niet schaden.

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van de ingediende schriftelijke klacht en het horen van de betrokkenen binnen AXP Adviseurs B.V. zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Vervolgens zal het bestuur, indien van toepassing in overleg met de adviseur of andere deskundige(n), besluiten over uw klacht, en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn het bestuur wel denkt een reactie te kunnen geven.

Tot slot

Wij hopen uiteraard dat wij uw klacht op een voor u bevredigende wijze kunnen oplossen. Het kan echter zo zijn dat de reactie van ons kantoor u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich klachten over fiscale dienstverlening eventueel wenden tot de beroepsvereniging RB (Register belastingadviseurs).  En voor onze overige diensten bij NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen).  Bij beide organisaties kunt u dan een tuchtzaak aanhangig maken.

Hulp nodig?

Vragen over de algemene heffingskorting? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons administratiekantoor in Amsterdam

+31 (0)20 330 8785amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*