Jaarrekening

Neem contact op

Jaarrekening door AXP

Zo lang er niets bijzonders met de onderneming aan de hand is, vinden de meeste ondernemers de wettelijke jaarrekening maar een overbodig document, dat alleen geld kost. De tijd dat de jaarrekening de enige financiële rapportage was die een ondernemer van zijn accountant of boekhouder ontving, ligt inderdaad al ver achter ons. Gelukkig maar! Wij leveren onze klanten actuele en relevante managementrapportages die de ondernemer ondersteunen bij alle beslissingen. Van operationeel tot strategisch advies.

De jaarrekening als verantwoordingsdocument is echter nog springlevend. En als er wel iets bijzonders met jou of je onderneming aan de hand is, dan komt de jaarrekening meestal op tafel. Denk daarbij aan: het aanvragen van financieringen, echtscheiding, reorganisatie en bedrijfsoverdracht. Maar denk ook eens aan de situatie waarbij er meerdere aandeelhouders zijn. De jaarrekening is dan voor het bestuur bij uitstek het rapport waarmee decharge kan worden verleend.

In de wet is vastgelegd op welke wijze de jaarrekening dient te worden opgesteld. Ondanks dat onze jaarrekeningen voor een groot deel geautomatiseerd en daardoor kosten efficient wordt samengesteld, doen wij geen concessies aan de kwaliteit, juistheid en leesbaarheid daarvan. De lezer/gebruiker moet uit onze jaarrekeningen exact de voor hem/haar relevante informatie kunnen afleiden.

jaarrekening activaa

Ben jij een echte ondernemer?
Dan pas je bij ons.