Wat is BTW?

Neem contact op

Wat is btw?

Btw is een afkorting voor Belasting Toegevoegde Waarde (formeel omzetbelasting). Dit is een belasting die wordt geheven over de verkoopwaarde van geleverde goederen. In de maand volgend op het eind van een aangifte periode (tijdvak) moet een ondernemer een btw-aangifte (aangifte omzetbelasting) indienen bij de Belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van de maandelijkse omzet, is het aangiftetijdvak een maand of kwartaal. Deze aangifte wordt digitaal ingediend.

Btw tarieven

Er zijn twee algemene btw-tarieven, een hoog tarief (21%) en een laag tarief (9%). De meeste primaire levensbehoeften en goederen en diensten die, naar maatschappelijke maatstaven voor alle Nederlanders betaalbaar moeten zijn (zoals voedsel, sportbeoefening, theaterbezoek), vallen onder het laag tarief. Terwijl luxegoederen en -diensten meestal onder het hoge tarief vallen. In de aangifte dient in de vakken 1a (21%) en 1b (9%) de gefactureerde omzet exclusief btw en de daarover af te dragen btw te worden ingevuld.

wat is btw

Btw is een kostprijsverhogende belasting

Op enkele uitzonderingen na, zijn alle ondernemingen (in welke hoedanigheid ook) verplicht btw te berekenen over de verkoopwaarde van hun goederen en diensten (prestaties). Ondernemers kunnen de inkoop btw die aan hen door andere ondernemers op factuur wordt doorberekend, in mindering brengen op de af te dragen btw over de verkopen (omzet). Als een particulier een product koopt of een dienst afneemt, bijvoorbeeld bij een winkel, of bij webshop, betaalt deze de optelsom van alle btw die ondernemers in de gehele keten aan elkaar hebben berekend over het bedrag dat zij aan waarde hebben toegevoegd. Vandaar de naam: Belasting Toegevoegde Waarde.

Voorbeeld berekende btw van importeur naar consument

In een voorbeeld leggen we uit hoe de afdracht van btw is geregeld per ondernemer in een productie- of handelsketen.

X BV (importeur) verkoopt voor € 10.000 exclusief btw goederen aan Y BV (groothandel)
Y BV levert deze goederen voor € 15.000 exclusief btw door aan Z BV (winkel)
Z BV verkoopt deze goederen aan tal van particuliere klanten voor totaal € 24.200 inclusief btw

X BV draagt op aangifte (21% van € 10.000 =) € 2.100 af aan de Belastingdienst
Y BV draagt (21% van € 15.000 =) € 3.150 af, maar vordert € 2.100 terug, per saldo een afdracht van € 1.050
Z BV draagt (21/121 van € 24.200 =) € 4.200 af, maar vordert € 3.150 terug, per saldo een afdracht van € 1.050

X Y en Z hebben samen totaal € 4.200 betaald aan de Belastingdienst. Namelijk exact het bedrag dat door Z BV (de laatste schakel in de keten) aan haar particulieren klanten is doorberekend.

Op kosten

Ondernemers mogen alle, door ondernemers aan hen op factuur in rekening gebrachte omzetbelasting, aftrekken. We noemen dit vooraftrek, of voorbelasting. In de wet omzetbelasting zijn enkele uitzonderingen gemaakt en geldt voor sommige type diensten een aftrekbeperking of geheel geen aftrek. Alle aftrekbare voorbelasting in een specifiek tijdvak wordt in de aangifte ingevuld in vak 5B.

Import en export

Bij import en export moet een ondernemer vaak rekening houden met btw. Voor de levering van de meeste goederen en diensten (prestaties) aan een afnemer (ondernemer met een btw-nummer) in een ander EU wordt deze verlegd naar de afnemer (vak 3B). Verleggen houdt in dat de afnemer in de EU de omzetbelasting afdraagt naar het geldend tarief in dat EU-land. Deze EU-ondernemer mag deze in dezelfde aangifte in aftrek brengen in vak 5B. Ondanks dat op leveringen van goederen en diensten naar landen buiten de EU het 0% tarief van toepassing is, moet deze omzet in vak 3A van de aangifte aangegeven. Over de importwaarde van goederen uit landen buiten de EU moet een ondernemer omzetbelasting afdragen (vak 4A) en tegelijk ook weer aftrekken als voorbelasting in vak 5B. Een Nederlandse ondernemer die goederen of diensten afneemt van een ondernemer uit een ander EU-land draagt de naar Nederland verlegde omzetbelasting af in vak 4B. In hetzelfde tijdvak mag deze weer als voorbelasting worden opgevoerd in vak 5B.

Vrijgestelde ondernemers

Voor bepaalde ondernemingen en instellingen geldt er een vrijstelling. Bijvoorbeeld assurantietussenpersonen, banken en luchtvaartmaatschappijen. Net als particulieren kunnen zij de omzetbelasting niet terugvragen en verhoogt het hun kosten. Over hun diensten berekenen de vrijgestelde ondernemers en instellingen geen omzetbelasting. Alle btw op inkoop en kosten is voor hen niet aftrekbaar. Als een bedrijf of instelling zowel belaste als vrijgestelde prestaties levert, mag alle btw die direct gerelateerd is aan die belaste prestaties worden teruggevorderd. Btw drukkend op algemene kosten mag pro-rata worden teruggevraagd.

Valkuilen en bijzonderheden

Voor veel specifieke leveringen en diensten gelden bijzondere regels. Onder andere bij de bouw of levering van een onroerende zaak, voor het privé gebruik van auto’s of goederen uit de eigen onderneming, uitgaven voor werknemers en huur- en verhuur van bedrijfs- of woonruimte. Voor diensten van een onderaannemer aan diens opdrachtgever geldt vaak een verleggingsregeling (vak 1E en 2A).

Fouten in een btw-aangifte kunnen nog tot vijf jaar na dat aangifte tijdvak tot vervelende naheffingen leiden! Dat geldt in het bijzonder voor btw, die soms al jarenlang onjuist in de aangifte is opgenomen. Wij adviseren ondernemers om periodiek alle in de onderneming voorkomende omzetcategorieën, goederenstromen en kostensoorten, door te nemen met een deskundig adviseur.

Hulp nodig?

Heb je nog vragen over btw? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons administratiekantoor in Amsterdam

+31 0(20) 280 7050amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*