Wat is een jaarrekening?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening, ook wel samenstellingsverklaring genoemd, geeft het overzicht weer van de financiële situatie van je bedrijf. Het maakt onderdeel uit van je totale jaarverslag.  In de jaarrekening geeft je een terugblik op alle financiële feiten van het afgelopen boekjaar. Deze moet minimaal bestaan uit een balans, een winst- en verliesrekening en toelichting hierop. Bij deze rekening voeg je ook een jaarverslag toe. Hierin komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals missie, visie en doelstellingen.

Met de jaarrekening kun je belanghebbenden informeren over de huidige stand van zaken binnen het bedrijf. Voorbeelden van belanghebbenden zijn bijvoorbeeld aandeelhouders en banken. Heb je een eenmanszaak, dan heb je de jaarrekening nodig voor je inkomstenbelasting en bij een BV dien je de jaarrekening te deponeren bij de Kamer Van Koophandel én heb je deze nodig voor de aangifte vennootschapsbelasting.

Hulp nodig?
wat is een jaarrekening

Wat is een balans?

De balans geeft het overzicht weer van de financiële situatie van je onderneming. Het is een momentopname en kan elk moment anders zijn. Het overzicht laat de schulden en bezittingen van je onderneming zien. Het boekjaar loopt in bijna alle gevallen parallel aan een kalenderjaar. De datum van de balans is normaliter dan ook 31 december. Aan de linkerkant van de balans staan je bezittingen. Je schulden staan aan de rechterkant. Daarnaast is de balans voorzien van algemene informatie over de onderneming. Denk hierbij aan informatie als de balansdatum, de lengte van het boekjaar, het aantal werknemers en de bestemming aan de winst.

Vestiging AmsterdamVestiging Rotterdam

Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. De inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode worden hierin weergegeven. Het document eindigt met de behaalde winst of verlies over die periode.

Wat staat er in de toelichting

Hoe groot de bijgevoegde toelichting moet zijn is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Is de onderneming niet zo groot, dan is een verwijzing naar de totstandkoming van  de balans voldoend en het aantal werknemers voldoende. De toelichting wordt uitgebreider wanneer het gaat om een grote onderneming. Zo kunnen zelfs de belastingen aan de directie hierop vermeld komen te staan.

Fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening

Er zijn verschillende soorten jaarrekeningen te onderscheiden. Twee om precies te zijn, namelijk de commerciële of bedrijfseconomische jaarrekening en de fiscale jaarrekening. Deze laatste is het financiële verslag naar de fiscus. Hierbij wordt er rekening gehouden met de fiscale normen en voorschriften. Met deze rekening wordt de winst voor belastingen van de organisatie berekend.  De commerciële rekening geeft inzicht over de gang van zaken van het bedrijf vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

Bij beide rekeningen is er vaak sprake van verschillen in boekwaarden van activa en passiva. Dit komt doordat de rekeningen een ander doel hebben ten opzichte van elkaar:

  • De bedrijfseconomische rekening geeft voornamelijk inzicht in het vermogen en het resultaat in een boekjaar.
  • De fiscale variant is meer bedoeld als grondslag om de belastingheffing vast te stellen.

Hulp nodig?

Heb je nog meer vragen over de jaarrekening? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons administratiekantoor in Amsterdam

+31 0(20) 280 7050amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*