Wat is een levenstestament?

Neem contact op

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document waarin iemand beschrijft hoe hij of zij behandeld wil worden als hij of zij niet meer in staat is om beslissingen te nemen over zijn of haar eigen zorg en welzijn. Hierin kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke medische behandelingen wel of niet gewenst zijn, of er een wilsverklaring is voor orgaandonatie. Het testament kan worden opgesteld door een notaris of een arts. Het is belangrijk om te weten dat een levenstestament niet altijd bindend is en dat artsen in sommige gevallen hun professionele oordeel kunnen volgen in plaats van de wensen uit het levenstestament.

Twee onderdelen

Een levenstestament bestaat veelal uit twee onderdelen: een financieel deel en een medisch en persoonlijk deel. Je legt alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. In deze akte leg je ook vast waar de vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) zich aan moet houden en aan wie hij eventueel rekening en verantwoording moet afleggen.

Wat is een levenstestament?

Is alles met betrekking tot jouw bedrijf geregeld?

Ook jouw bedrijf is een belangrijk aandachtspunt. Voor een BV verplicht de wet dat er in de statuten een regeling getroffen moet worden in de statuten bij ontstentenis (zoals bij ontslag of overlijden) of bij belet (schorsing, ziekte of afwezigheid) van de bestuurder. Als geen andere bestuurder overblijft, wordt veelal tijdens de algemene vergadering tijdelijk een persoon aangewezen. Een directeur-aandeelhouder, die overlijdt of ernstig ziek wordt, kan in een algemene vergadering geen besluit meer nemen. In een levenstestament kun je een zaakwaarnemer opnemen en een ondernemersvolmacht geven.

Stel je levenstestament tijdig op

Veel mensen denken pas aan het regelen van hun financiële zaken en medische wensen wanneer hun gezondheid snel achteruitgaat of als er een vorm van dementie is geconstateerd. Maar stel dat je een ernstig ongeval krijgt en jouw eigen wil niet meer kan bepalen. Als je niets hebt geregeld, zal een rechter een bewindvoerder aanwijzen. Bij grote uitgaven zal de bewindvoerder aan de rechter toestemming moeten vragen.

Door jouw wensen nu al goed te regelen, kan er altijd adequaat worden gehandeld. Beschik je al over een levenstestament, bekijk dan goed of de inhoud van het document nog steeds actueel is.

Is het opstellen via de notaris verplicht?

Nee, dat is niet verplicht. Je kunt zelf jouw wensen ook in een onderhandse akte vastleggen. Je loopt mogelijk wel het risico dat deze onderhandse akte in twijfel wordt getrokken. Was je bij het opstellen wel wilsbekwaam? Het is daarom verstandig om het levenstestament door een notaris op te laten stellen. De notaris controleert namelijk of je op het moment van vastleggen en
ondertekenen van het levenstestament wel wilsbekwaam bent. De notaris kan het levenstestament laten registreren in het Centraal Levenstestamentregister.

AXP Adviseurs denkt met jou mee

Wij kunnen je hierbij helpen en de gang naar de notaris vereenvoudigen. Neem daarom gerust contact op voor meer informatie over dit onderwerp. Wij kennen jouw persoonlijke en bedrijfssituatie en kunnen jou of jouw nabestaanden goed van dienst zijn wanneer zich onverhoopt een overlijden, dan wel wilsonbekwaamheid voordoet.

Hulp nodig?

Heb je nog verdere vragen? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons advies en administratiekantoor in Amsterdam

+31 0(20) 280 7050amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*