Wat houdt de overbruggingswet Box 3 in?

Neem contact op

Overbruggingswet Box 3

Het wetsvoorstel overbruggingswet Box 3 is door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2023 in werking. Niet in 2026 maar waarschijnlijk in 2027 treedt het nieuwe stelsel voor box 3 in. In het nieuwe stelsel worden inkomsten uit vermogen belast op basis van het werkelijke rendement.

Wat houdt de overbruggingswet Box 3 in?

Wat houdt de overbruggingswet Box 3 in?

Het kabinet kiest in de Overbruggingswet box 3 voor de periode 2023-2025 voor de huidige spaarvariant als rekenmethode om de box 3-heffing te bepalen. Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rij aangegeven dat het nieuwe box 3-stelsel op zijn vroegst per 1 januari 2027 ingaat. De overbruggingswet zal dan ook naar verwachting ook voor 2026 gaan gelden.
Voor een aantal personen kan dit tot het betalen van meer inkomstenbelasting leiden. De eerste peildatum is al op 1 januari 2023.
Vanaf 1 januari gelden er drie vermogenscategorieën: banktegoeden (inclusief contant geld), overige bezittingen en schulden. Onder de categorie “overige bezittingen” vallen o.a. obligaties, aandelen, opties, beleggingsvastgoed, een tweede woning en vorderingen uit hoofde van papieren schenkingen.
Over deze bestanddelen geldt een verwacht fictief rendement van 6,17%. Het kan interessant zijn om de rendementsgrondslag te verlagen. Denk hierbij aan het tijdelijk omzetten van overige bezittingen in spaargeld (zoals laag renderende obligaties), aflossen van leningen uit beleggingsvermogen, schenken aan kinderen enz..)
Uiteraard denken we graag met jou mee.
De voorlopige fictieve rendementspercentages voor 2023 zijn:
  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
  • Schulden: 2,57%

Begin 2024 worden de definitieve percentages vastgesteld

Zo zijn begin 2023 de percentages voor belastingjaar 2022 vastgesteld:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: – 0,01%
  • Beleggingen/andere bezittingen: 5,53%
  • Schulden: 2,46%

Een rekenvoorbeeld voor belastingjaar 2023:

Iemand heeft op 1 januari 2023 de volgende bezittingen en schulden:

Spaargeld: € 120.000

Beleggingen: € 70.000

Schulden: € 5.000

Het fictief rendement is:

Spaargeld = € 120.000 x 0,36% = € 432

Beleggingen: € 70.000 x 6,17% = € 4.319

Schulden = € 5.000 x 2,57% = € 128,50

Het totaal = € 432 + € 4.319 – €128,50 = € 4.622,50

Het rendementspercentage is 4.622,50 / (120.000 + 70.000 – 5.000) = 2,5%

Je betaalt belasting over de grondslag minus het heffingsvrije vermogen: € 185.000 – € 57.000 = € 128.000

2,5% (rendementsperc.) van € 128.000 = € 3.200 Hierover wordt in 2023 32% belasting betaald.: € 1.024

Hulp nodig?

Heb je nog meer vragen over opting-in? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP Adviseurs helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Contact met ons advies en administratiekantoor in Amsterdam

+31 0(20) 280 7050amsterdam@axp.nl
+31 (0)10 492 1075rotterdam@axp.nl

Liever teruggebeld worden?

Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*