10 maart 2019

AXP biedt tijdelijk financieel administratief personeel, vakbekwaam en betrouwbaar

AXP biedt bedrijven tijdelijk ondersteuning of – vervanging van financieel of administratief personeel. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, zwangerschapsverlof  of vakantie van uw vaste medewerker. Of gewoon interim ondersteuning van uw vaste team vanwege drukte.

De ‘plug and play’ oplossing van AXP

AXP Adviseurs B.V. is een administratiekantoor met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.  De administratiemedewerkers van AXP zijn op elk niveau beschikbaar om uw eigen personeel bij afwezigheid tijdelijk te vervangen. Van boekhouder tot senior-controller. Ze hebben ervaring met de bekende  administratiesoftware, zoals Twinfield, Exact, Unit4 en Snelstart.  Al onze medewerkers zijn administratief geschoold en beschikken over ruime ervaring. Ze voorzien u van managementrapportages, doen aangifte omzetbelasting, bereiden de maandelijkse verloning voor. Indien nodig stellen ze ook uw jaarrekening op. De inzetbaarheid van onze mensen wordt nog vergroot door de ondersteuning die ze krijgen van gespecialiseerde medewerkers AXP Adviseurs.

De medewerker met alle kennis en ervaring van een compleet advieskantoor tijdelijk voor u beschikbaar

Zo beschikt u eigenlijk niet alleen tijdelijk over financieel administratieve ondersteuning, maar over alle specialisten werkzaam bij AXP Adviseurs B.V.  Die krijgt u er gratis bij!  Wij hebben de navolgende financiële specialisten in dienst: fiscalisten (ook internationale belastingadviseurs), financiële administratie, salarisadministrateuts, samenstellers van jaarrekeningen en rapportages en interim controllers.  Een tijdelijke vervanging verloopt zorgeloos. Vaak zelfs zo goed dat u stiekem hoopt dat uw boekhouder nog een paar dagen ziek blijft!

Tijdelijk vervangen niet duur

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het tijdelijk vervangen van administratief en financieel personeel niet duur. Integendeel, de ervaring leert dat onze financieel administratieve medewerkers juist bijdragen aan procesoptimalisatie en het realiseren van fiscale voordelen of verminderen van (fiscale) risico’s, die tot dusver over het hoofd werden gezien.

 

Bel vrijblijvend één van onze kantoren in Rotterdam of Amsterdam.  Naar telefoonnummers vestigingen AXP

17 januari 2019

Btw nummer eenmanszaak in strijd met AVG

In 2018 bleek dat de wijze waarop de belastingdienst btw nummers voor zelfstandigen (eenmanszaken) uitgeeft, in strijd is met de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Het btw nummer wordt door de belastingdienst samengesteld uit het BSN nummer van de ondernemer met de voorvoeging NL en toevoeging B met een volnummer.

Ondernemers zijn verplicht hun btw nummer op verkoopfacturen of website te vermelden. Dat heeft als gevolg dat het BSN nummer van ondernemers onbedoeld verplicht bekend wordt bij derden. Dat blijkt in strijd te zijn met de wet AVG.

De belastingdienst heeft bij monde van de Staatsecretaris toegezegd te onderzoeken welke oplossing kon worden gevonden voor dit probleem. Omdat het een groot aantal ondernemers (1.300.000) betreft, waarvan het btw nummer is opgenomen in tal van systemen, heeft de Staatsecretaris op 19 december 2018 in een uitvoeringsbesluit meegedeeld dat ondernemers met een internetshop niet meer verplicht zijn hun btw nummer op de website te vermelden.

Oplossing uitgesteld

Een commissie gaat zich nu buigen beraden over de meest pragmatische oplossing voor het integrale probleem. Alle btw nummers moeten uiteindelijk worden omgenummerd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst opgelegd dit uiterlijk 1 januari 2020 geregeld te hebben. Halverwege 2019 verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de mogelijke oplossingen en welke gevolgen die hebben voor uw administratie software en CRM.

18 december 2018

In verband met de feestdagen zijn onze kantoren in Amsterdam en Rotterdam vanaf 25 december tot en met 1 januari gesloten. Voor spoedeisende zaken zijn wij uiteraard gewoon telefonisch bereikbaar.

Vrijdag 21 december verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Amsterdam.  Vanaf 2 januari 2019 is onze nieuwe adres:

Sarphatistraat 78, 1018 EZ  in Amsterdam

Het is mogelijk dat wij op 21 december op enige momenten niet of beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Excuses daarvoor. Vanaf 2 januari 2019 staan wij weer voor u klaar!

16 december 2018

Wat verandert er eigenlijk?

Het kan u niet zijn ontgaan dat het lage btw tarief op 1 januari 2019 wordt verhoogd van 6% naar 9%. Wij zetten voor u nog even op een rijtje welke producten en diensten onder het lage btw tarief vallen 1*).

 • Eten en drinken
 • Geneesmiddelen, verbandmiddelen en diverse medische hulpmiddelen
 • Kunstvoorwerpen
 • Boeken
 • Bloemen, planten en boomkwekerijproducten
 • Het gelegenheid geven tot sportbeoefening
 • Diensten van de fietsenmaker, schoenmaker, kleermaker en kappers
 • Het schilderen en stukadoren van woningen en het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken. Beiden wanneer dit plaatsvindt na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming
 • Personenvervoer
 • Hotelovernachtingen en het verhuren van een campingplaats
 • Restaurantdiensten
 • Het verlenen van toegang tot circussen, dierentuinen, musea en muziek- en toneeluitvoeringen, bioscopen, sportwedstrijden en attractieparken.
 • Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen

*1) – deze lijst is niet limitatief, maar bevat de meest voorkomende producten en diensten belast met 9% btw.

En wat betekent dat voor u?

Op zichzelf lijkt deze tariefsverandering vooral van administratieve aard. U ontvangt van uw software-leveranciers vast een instructie hoe u het btw percentage in uw systemen wijzigt. En uw software berekent vanaf dat moment vanzelf 9% btw over alle producten en diensten die onder het lage btw tarief vallen.

Maar hoe gaat u nu om met producten en diensten die zijn geleverd in 2018 en worden gefactureerd en betaald in 2019? Of producten en diensten die in 2018 zijn betaald maar waarvoor u pas in 2019 uw prestatie verricht. Denk aan het vooruitbetalen van een concertkaartje of hotelovernachting.

Om het voor u niet al te lastig te maken wordt toegestaan dat het betaal- of factuurmoment bepalend is voor toepassing van het juiste btw tarief. Ontvangt u in 2018 al bedragen die zien op prestaties (levering van een product of dienst)? Dan mag u daarvoor nog het 6% tarief toepassen. Heeft u in 2018 al een prestatie geleverd en factureert u dit pas in 2019 dan geldt dat, indien u het factuurstelsel hanteert, deze prestatie belast is met het tarief van 9%. Indien u het kasstelsel hanteert geldt dat het moment van ontvangst van de vergoeding uw prestatie bepaalt welk btw tarief u moet toepassen. Voor ontvangsten na 1 januari 2019 is dat 9%.

Door deze pragmatische regeling kunt u op 1 januari 2019 het nieuwe percentage van 9% activeren in uw software. Maar of elke horecaondernemer daar aan denkt in de hectiek van oud- en nieuw valt te betwijfelen.

Kunt u uw prijzen wel verhogen?

U zal ook nog in overweging willen nemen of u de verhoging van 3% aan uw klanten wilt doorberekenen. Als u dat niet wilt, dan zult u ook de verkoopprijzen moeten aanpassen in uw systemen!

AXP adviseert!

AXP is klaar voor de wijziging van het lage tarief in de administraties van haar klanten. Heeft u vragen bel dan één van onze adviseurs.

4 december 2018

Als je in 2018 meer investeert dan € 2.301 kom je in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je hebt nog maar een paar weken de tijd om te besluiten om de aankoop van een bedrijfsmiddel (telefoon, computer, machines, meubilair ten bedrage van tenminste € 450) nog dit jaar te doen of uit te stellen naar volgend jaar. Stel er is in 2018 al voor € 1.800 geïnvesteerd. Indien er dit jaar nog voor € 600 wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld een tablet of telefoon, dan is er over geheel 2018 voor meer dan € 2.300 geïnvesteerd en heb je recht op een extra aftrekpost van 28% van € 2.400 = € 672

Bij een samenwerkingsverband gelden de staffels per vennoot.

Andersom kan het ook zinvol zijn een investering juist uit te stellen.  De aftrek neemt af naarmate de investeringen stijgen. Bij een investeringsbedrag van € 314.674 bestaat er helemaal geen recht meer op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij incidentele hoge investeringen is planning van het investeringsmoment en datum ingebruikname verstandig. Zo loop je geen investeringsaftrek mis.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringaftrek 2019:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 € 0

Wij sturen al onze klanten die baat hebben bij een investering voor 31 december 2018, deze week een email.

30 november 2018

AXP Adviseurs B.V. en AXP for Models B.V. draaien vanaf 1 januari 2018 op de CRM software van Simplicate. Simplicate is volledig geïntegreerd als backbone voor alle werkprocessen. Daardoor is er echt grip op de klant relatie. En dat is ons met de CRM software van diverse andere leveranciers nooit gelukt. AXP heeft als automatiseringsstrategie om voor elk specifiek organisatie- of procesonderdeel software in te zetten die dat specifieke organisatie onderdeel in staat stelt om onze klanten boven verwachting te bedienen. Denk aan planning, document management, rapportage-software. En daarbij geldt één belangrijke eis…praat de software met Simplicate? Door de juiste mix van cloud-software tools bereiken we onze ‘best practice’.

Lees de volledige blog in accountweek:

https://accountantweek.nl/artikel/simplicate-met-nieuwe-software-meer-grip-op-fundament-

24 september 2018

Verhuurt u een ruimte die tot uw eigen woning behoort? De Rechtbank Noord-Holland heeft in een recente uitspraak bepaald dat de Regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woningin die situatie niet van toepassing is op een tuinhuis. Op basis van de Regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning zijn tijdelijke inkomsten uit verhuur van de eigen woning belast in box 1.

En alleen indien die woning u niet meer ter beschikking stond. Goed nieuws dus.

In de betreffende zaak werd in 2015 een tuinhuis (aanhorigheid) dat behoorde tot een eigen woning, via een bemiddelingsbureau 21 dagen (tijdelijk) verhuurt aan toeristen. De verhuuropbrengst bedroeg € 3.564 en werd op grond van artikel 3.113 wet IB 2001 voor 70% als inkomsten uit tijdelijke verhuur belast als inkomsten uit eigen woning. De belanghebbende bewoonde de eigen woning tijdens de gehele verhuur periode. De inspecteur had een navorderingsaanslag opgelegd waarin het inkomen van belanghebbende was verhoogd met 70% van de ontvangen huurinkomsten. Maar de Rechter was het daar niet mee eens.

De rechter oordeelde dat de huuropbrengsten niet belast zijn. De tekst van artikel 3.113 van de Wet IB 2001 ziet slechts op de tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet op een deel van die woning. De huurinkomsten worden daardoor nu geacht te zijn verdisconteerd in het eigenwoningforfait.

image
https://www.axp.nl/wp-content/themes/solidbox/
https://www.axp.nl/
#0000000
style3
scroll
Berichten laden...
/home/axp/public_html/
#
on
none
aan het laden
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off
Enter your email here
off
off