Hi, How Can We Help You?
 • Amsterdam: +31 (0)20 280 7050
 • Rotterdam: +31 (0)10 492 1075

Welke ondernemingsvormen zijn er?

Welke ondernemingsvormen zijn er?

Ondernemingsvormen

Wanneer u een onderneming begint, dient u een ondernemingsvorm te kiezen. Er zijn verschillende mogelijkheden. De vorm die u kiest heeft invloed op verschillende factoren, zoals aansprakelijkheid en fiscale aspecten.

Hieronder zullen de meest gebruikte ondernemingsvormen worden uitgelicht.

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een onderneming, welke eigendom is van één persoon. Deze persoon is als enige verantwoordelijk voor de onderneming en heeft de dagelijkse leiding.

Bij een eenmanszaak bent u aansprakelijk op zowel uw zakelijk als privé vermogen.

De winst die de onderneming maakt vormt uw inkomen en hier draagt u inkomstenbelasting over af.

Voordelen

 • Omdat u de enige verantwoordelijke bent, kunnen besluiten snel genomen worden.
 • De winst die de onderneming maakt, kunt u zakelijk en privé gebruiken.

Nadelen

 • U bent privé aansprakelijk voor de schulden die u binnen uw onderneming maakt.
 • De continuïteit van uw bedrijf is moeilijk te waarborgen. Daarom kan het lastiger zijn om financiering te verwerven.

VOF (Vennootschap Onder Firma)

In tegenstelling tot een eenmanszaak, start u bij een VOF een onderneming met meerdere personen. Ook hier bent u privé aansprakelijk voor de schulden. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat ieder voor 100% aan te spreken is voor de schulden die binnen de vennootschap worden gemaakt.

De winst die de onderneming maakt vormt het inkomen voor de vennoten. Dit wordt vaak verdeeld in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. Over de winst dient inkomstenbelasting te worden betaald.

Voordelen

 • De continuïteit van de onderneming is beter te waarborgen, waardoor het gemakkelijker is om financiering te verwerven.
 • Het vermogen van de onderneming is vaak groter dan bij een eenmanszaak.

Nadelen

 • Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk op zowel zijn zakelijk als privé vermogen.
 • Besluiten komen minder snel tot stand, omdat de belangen van meerdere partijen vertegenwoordigd moeten worden.

BV (Besloten Vennootschap)

Een BV is een rechtsvorm waarvan het eigendom toebehoort aan de aandeelhouders. De dagelijkse leiding is in handen van de directie. Dit zijn vaak de grootste aandeelhouders.

Bij een BV is het bekend wie de aandelen bezitten, omdat dit notarieel is vastgelegd.

Bij een BV is over het algemeen niemand privé aansprakelijk, mits er geen sprake is van wanbeleid.

De winst die de onderneming maakt wordt uitgekeerd in de vorm van dividend aan de aandeelhouders. Ook kan deze toegevoegd worden als winstreserve aan het eigen vermogen van de BV. Over de winst draagt de BV vennootschapsbelasting af.

Voordelen

 • Niemand is aansprakelijk op zijn privévermogen.
 • De continuïteit van de BV is verzekerd.
 • Het is eenvoudig om vermogen aan te trekken.

Nadelen

 • De kosten voor de oprichting van een BV liggen over het algemeen hoger, omdat dit via een notariële akte plaatsvindt.
 • De eisen die aan de administratie verbonden zijn, zijn strenger. Tevens is er een jaarlijkse publicatieplicht van de jaarrekening.

NV (Naamloze vennootschap)

Ook bij een NV is het eigendom in handen van de aandeelhouders. Echter is de identiteit van deze aandeelhouders vaak onbekend, omdat deze niet op naam staan. Deze zijn vrij verhandelbaar op de beurs. De dagelijkse leiding komt opnieuw voor de rekening van de directie.

Bij een NV is niemand privé aansprakelijk. Slechts bij wanbeleid kan de directie aansprakelijk worden gesteld.

De winst wordt ook bij een NV uitgekeerd in de vorm van dividend of toegevoegd aan de winstreserve binnen het eigen vermogen. Tevens kan er voor de aandeelhouders koerswinst worden behaald door het verhandelen van de aandelen. Over de winst betaalt de NV vennootschapsbelasting.

Voordelen

De voordelen van een NV zijn hetzelfde als bij de BV. Het verschil is dat het bij een NV nog gemakkelijker is om kapitaal te verkrijgen.

Ook de nadelen zijn hetzelfde als bij de BV. Echter zijn de eisen voor de administratie en publicatie van de jaarrekening nog strenger.