Brief over belastingschuld afbetalen na corona met een betalingsregeling

foto corona

Vanwege de coronacrisis is aan sommige ondernemers bijzonder uitstel van betaling verleend voor verschillende belastingen, zoals de omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De belastingen die nog niet betaald zijn, vormen gezamenlijk de belastingschuld. Het is belangrijk om te weten dat een belastingschuld te allen tijde moet worden afgelost.

Heb je bijzonder uitstel van betaling ontvangen vanwege de impact van de coronacrisis op je bedrijf? Vanaf 1 oktober 2022 was het moment aangebroken waarop jij je belastingschuld moest gaan aflossen. Nu bijna een jaar later worden sommige betalingsregelingen stopgezet, omdat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Het is belangrijk om te weten dat niet voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de betalingsregeling consequenties kan hebben. Er bestaat een mogelijkheid dat je vóór 29 augustus 2023 het volledige bedrag in één keer moet terugbetalen.

Voorwaarden betalingsregeling

Er zijn verschillende voorwaarden gesteld voor het krijgen van de bijzondere betalingsregeling. De voorwaarden om mee te doen aan de betalingsregeling waren:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoe je aan al de nieuwe betalingsverplichtingen
  • vanaf 1 oktober 2022 heb je de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaald

Als je niet hebt voldaan aan deze voorwaarden kan het zijn dat de betalingsregeling is ingetrokken. Het kan zijn dat je:

  1. Sinds 1 oktober 2022 niet voldaan hebt aan al de nieuwe betalingsverplichtingen.
  2. Sinds 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling niet op tijd betaald hebt.
  3. Achterloopt met de betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 en met de termijnen van de betalingsregeling.

In april 2023 hebben bepaalde ondernemers een brief ontvangen waarin werd vermeld dat ze niet aan de vereisten voldeden voor de betalingsregeling in verband met het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis. Als er geen actie werd ondernomen, heeft de ondernemer in juli een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin werd meegedeeld dat de betalingsregeling wordt beëindigd. Als de regeling stop wordt gezet bestaat er een mogelijkheid dat je vóór 29 augustus 2023 het volledige bedrag in één keer moet terugbetalen.

Niet eens met met het stopzetten?

Bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of neem contact op met AXP Adviseurs. Wij zullen kijken hoe we je zo goed mogelijk kunnen helpen.