januari 23, 2022
januari 23, 2022

Na de introductie van Jorrit Bakkum en Patrick Worm kunnen we alweer een nieuwe collega aan jullie voorstellen. Wim Halverhout stelt zich graag aan je voor.

Wie ben je?

Ik ben Wim Halverhout, 57 jaar en woonachtig in Naaldwijk, getrouwd met Natalie en heb twee dochters, Milou en Anouk. Ik ben een ervaren senior manager, bestuurder en toezichthouder met brede kennis en ervaring in het bedrijfs- en verenigingsleven. Ik heb vele jaren directiefuncties in de financiële en zakelijke dienstverlening vervuld, in loondienst en als ondernemer. Ik ben bestuurlijk actief bij Weverling Groenproviders, Bibliotheek Westland en WOS Media.

LinkendIn profiel van Wim

Waarom AXP Adviseurs?

Voor mij klopt het plaatje bij AXP: ik heb een goede klik met de eigenaren en het kantoor heeft uitdagende ambities geformuleerd. In een korte tijd heb ik mogen ervaren dat de collega’s iedere dag met hun AXP-hart de klanten zo goed mogelijk willen bedienen. Daar word ik vrolijk van. Daarnaast heb ik zelf een passie voor zakelijke dienstverlening.

Mario de Laat en Lianne van Vliet heb ik in 2016 voor het eerst ontmoet. Ik werd toen zelf klant bij AXP. Het bedrijf opereert in marktgebieden met groeipotentie.  Een ander pluspunt vind ik dat het kantoor naast de administratieve dienstverlening ook het aanspreekpunt voor strategische-, bedrijfseconomische- en marketingvraagstukken is.  Aan zo’n bedrijf wil ik graag mijn steentje bijdragen.

Wat ga je doen?

Ik ga samen met het team een bijdrage leveren aan het structureren van verdere groei van AXP. Mijn aandachtsgebieden zijn onder andere strategie & marketing, processen en de personele organisatie. Verder kijk ik ernaar uit om met ondernemers te kunnen sparren over strategische, marketing- en bedrijfsthema’s.

Heb je een vraag over de dienstverlening van AXP? Je kunt mij altijd bellen. Ik ben bereikbaar op +31 (0)10 492 1075.

Meer weten over onze vestigingen Amsterdam en Rotterdam?

januari 22, 2022
januari 22, 2022

Als je besluit om een financieel specialist in te schakelen dan vraag je je misschien af bij wie je moet zijn? Kies je voor een accountantskantoor, een administratiekantoor of juist een kantoor dat naast het verwerken van administraties ook hoogwaardig advies geeft.

In onze beroepsgroep worden vele termen gebruikt. Denk hierbij aan de boekhouder, de administrateur, ondernemerscoach, bedrijfsadviseur, financieel adviseur of de accountant. Bij wie moet je nu zijn? In dit artikel brengen we de verschillen tussen een accountantskantoor en een administratiekantoor in beeld en benoemen we de voordelen van een administratiekantoor, waarbij ook het advies centraal staat.

De verschillen tussen een accountantskantoor en administratiekantoor

De werkzaamheden die uitgevoerd worden op een administratiekantoor en een accountantskantoor zijn met elkaar vergelijkbaar. Net als die van een boekhouder en een accountant, maar er zijn zeker verschillen.

Omvang

Een administratie- of boekhoudkantoor richt zich hoofdzakelijk op het MKB. Een accountant bedient vaak ook grotere bedrijven, bedrijven die controleplichtig zijn of (bijna) beursgenoteerde bedrijven.

Onze ervaring is dat grotere MKB-bedrijven steeds vaker voor een administratiekantoor in plaats van een accountant kiezen. Wij zien een trend dat vooral grotere accountantskantoren zich op de grotere ondernemingen richten. “Kleinere” bedrijven voelen zich vaak het vijfde wiel aan de wagen. Ze willen en verdienen aandacht.

Prijs

De tarievenstructuur van een administratiekantoor ligt op een lager niveau dan bij accountantskantoren. Dit is te verklaren. Een accountantskantoor beschikt over meer specialistische kennis, waardoor de uurtarieven op een hoger niveau komen te liggen.

Kennis en kwaliteit

Het kennisniveau per kantoor verschilt enorm. De verschillen bij administratiekantoren zijn groter dan bij accountantskantoren. Het beroep accountant is een beschermd beroep, niet iedereen kan zich accountant noemen. De opleidingseisen van een accountant liggen in vergelijking tot een administrateur op een hoger niveau.

Op het terrein van kennis zien we een ontwikkeling dat steeds meer administratiekantoren lid van NOAB zijn. Het keurmerk NOAB staat voor Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Naast een solide administratie biedt een NOAB-lid ook adviesdiensten aan. Denk hierbij aan het geven van fiscaal advies en adviezen op strategisch, organisatorisch of marketingniveau.

Flexibel en innovatief

NOAB-administratiekantoren die zich vooral op advies richten zijn vaak innovatiever. Het NOAB-administratiekantoor is aan minder regels gebonden. Het voordeel hiervan is dat er meer ruimte en tijd aanwezig is om te focussen op de kwaliteit van de dienstverlening en een efficiënte inrichting van systemen en processen. Een administratiekantoor kan slagvaardiger opereren, omdat de lijnen voor besluitvorming veel korter zijn.

AXP Adviseurs, jouw financieel specialist

AXP heeft de positieve kenmerken van een administratiekantoor en een accountantskantoor bij elkaar gebracht. De administratie van de klant wordt op een professionele wijze uitgevoerd. Er wordt volledig in de cloud gewerkt. Dat is veilig, voordeliger, makkelijk en transparant. Met een online samenwerking kan AXP makkelijk met de klant schakelen en staat het kantoor dicht bij de onderneming. Ondernemen in de cloud biedt ondernemers de mogelijkheid om wereldwijd 24/7 financieel inzicht te hebben.

Advies

AXP Adviseurs heet niet voor niets Adviseurs. Naast het feit dat AXP lid van NOAB is, staat AXP ook in het Register Belastingadviseurs (RB) ingeschreven. RB is de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het MKB. RB leden zijn verplicht door middel van educatie jaarlijks hun kennis op peil te houden.

Voor strategische-, organisatorische-, governance- en marketingvraagstukken beschikt AXP over hoogopgeleide coaches. Voor een adviesvraag zijn ook grote MKB-bedrijven bij AXP aan het juiste adres. Voor controleplichtige ondernemingen werkt AXP met accountantskantoren samen.

Werkwijze AXP

Onderstaande drie pijlers vormen de basis van het handelen van AXP.

Persoonlijk

AXP kent en begrijpt de klant. AXP is laagdrempelig, proactief, pragmatisch en oplossingsgericht.

Coachend

AXP deelt informatie, gaat met de klant in gesprek en haalt het beste uit de ondernemer naar boven. AXP denkt meer dan in cijfers alleen en zet nét dat stapje extra. En dat merken de klanten van AXP.

Focus op persoonlijke ontwikkeling

AXP besteedt aandacht aan coaching en begeleiding van betrokken en gemotiveerde medewerkers. De medewerkers van AXP zijn fijn in de omgang, stellen het belang van de klant centraal en komen beloften na.

Wil je meer over de financieel specialist AXP weten? Neem dan met ons contact op.

Kantoor Rotterdam    Email: rotterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Kantoor Amsterdam  Email: amsterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)20 280 7050

januari 11, 2022
januari 11, 2022

AXP Adviseurs breidt verder uit. Vanaf 1 januari is Patrick Worm bij ons gestart. Patrick werkt op onze vestiging in Amsterdam en stelt zich graag aan je voor.

Wie ben je?

Ik ben Patrick Worm, 28 jaar. Ik heb mijn hele leven in Alkmaar gewoond en heb hier in november 2021 ook mijn eigen huis gekocht. Na mijn studie ben ik in november 2015 als parttimer begonnen bij administratie- en advieskantoor Yerrow. Één van onze grootste klanten was destijds BALR. Vooral door de groei van BALR. kwam ik in februari 2017 in loondienst bij Juramy, het moederbedrijf van BALR., Wannahaves en 433. Bij Juramy heb ik de afgelopen 5 jaar concernbreed de administratie gedaan.

Waarom de overstap naar AXP Adviseurs?

Jorrit Bakkum, de nieuwe vestigingsdirecteur Amsterdam, belde mij om te vertellen over zijn nieuwe functie bij AXP. In mijn tijd bij Yerrow en Juramy heb ik 5 jaar lang met Jorrit samengewerkt en dit altijd als zeer prettig ervaren. Toen Jorrit mij vroeg of ik interesse had om een kennismakingsgesprek te hebben met parter Mario de Laat, heb ik hier direct ja op geantwoord. Na een zeer prettig gesprek over de ambities van AXP zijn we tot een overeenkomst gekomen. Ik kijk er naar uit om het team van AXP te versterken met de ervaring die ik de afgelopen 6 jaar heb opgedaan.

Waar ligt je ambitie voor de komende jaren?

Mijn ambitie is gelijk aan die van AXP: groeien. Ik kijk er naar uit om mezelf verder op financieel, fiscaal en juridisch gebied te ontwikkelen. Met de experts, die op dit gebied nu al bij AXP werkzaam zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Met mijn inbreng verwacht ik het huidige team te kunnen versterken. Samen zullen wij AXP naar een nog hoger niveau tillen.

Bijgaand informatie over onze vestiging Amsterdam.

januari 3, 2022
januari 3, 2022

In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat de jubelton wordt afgeschaft. Wat houdt de jubelton in en wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de jubelton?

Wat houdt de jubelton in?

Vele klanten van ons maken gebruik van de jubelton. De jubelton is een eenmalige verhoogde belastingvrije schenking om vooral (klein)kinderen, neven of nichten aan een woning te helpen.

In 2022 kan een bedrag van € 106.671,- worden geschonken. De jubelton was bedoeld om starters een betere kans te geven op de woningmarkt.

Dit zijn de voorwaarden van de jubelton:

  • De ontvanger of partner van de schenking is tussen 18 en 40 jaar oud
  • De schenking wordt gebruikt voor o.a.:
  • de aankoop van een eigen woning
  • een verbouwing of onderhoud van de eigen woning
  • bouwtermijnen van een woning in aanbouw
  • een aflossing van een hypotheek of restschuld met betrekking tot de eigen woning
  • afkoop van erfpacht-, opstalrechten van de eigen woning

De vrijstelling geldt niet voor bijkomende kosten zoals kosten Nationale Hypotheek Garantie, taxatiekosten, notariskosten, bemiddelingskosten, boete- en bouwrente.

Een andere voorwaarde is dat het bedrag uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar, na het kalenderjaar waarin het geld is overgeboekt, wordt besteed.

Als je vandaag (3 januari 2022) een schenking ontvangt, dan heb je tot en met 31 december 2024 de tijd om de schenking op een juiste wijze te besteden.

Wat zijn de gevolgen?

We mogen ervan uitgaan dat het nieuwe kabinet niet lang zal wachten met het indienen van een wetsvoorstel tot afschaffing van de jubelton. Een afschaffing per 1 januari 2023 lijkt een reële optie, maar eerder is altijd mogelijk.

Je mag de verhoogde schenking in één keer betalen, maar ook gespreid over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren. Als er voor spreiding wordt gekozen, dan gelden gewoon de basisvoorwaarden van de jubelton.

Wil je de mogelijkheid open houden om belastingvrij € 106.671,- te schenken, dan kun je ervoor kiezen om de eerste betaling laag te houden, maar dat je toch de aangifte voor de schenkbelasting invult, waarin je aangeeft dat je een beroep doet op de verhoogde vrijstelling van de jubelton. In 2023 en 2024 kunnen de betalingen tot € 106.671,- worden aangevuld. Het geld moet wel voor 1 januari 2025 worden besteed. (denk ook aan het leeftijdscriterium)

Wil je meer weten? Neem dan met ons contact op.

Kantoor Rotterdam    Email: rotterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Kantoor Amsterdam  Email: amsterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)20 280 7050

 

december 24, 2021
december 24, 2021

Het nieuwe kabinet gaat de mogelijkheid om inkomen te middelen over meerdere jaren, de zogenaamde middelingsregeling, in 2023 afschaffen. Dat moet €178 miljoen per jaar gaan opleveren.

Wat is ook alweer de middelingsregeling?

De regeling stamt uit de jaren zestig. Heb je te maken met een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan kan het zijn dat je meer belasting betaalt dan wanneer je het inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. In dat geval kun je in aanmerking komen voor de middelingsregeling. De inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren worden opgeteld. Over het gemiddelde inkomen van deze 3 jaren wordt opnieuw de inkomstenbelasting berekend.De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug (drempel).

Een sterk wisselend inkomen kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je na je studie een vaste baan hebt gekregen of een ontslagvergoeding hebt ontvangen. Met behulp van de middelingsregeling kun je je inkomen gelijkmatig over de jaren verdelen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Benutting middelingsregeling laag

Jaarlijks maken ongeveer 50.000 belastingplichtigen gebruik van de middelingsregeling. Dat is ongeveer 15% van de belastingplichtigen, die recht hebben op teruggave. Uit een onlangs gehouden onderzoek is gebleken dat veel mensen helemaal niet van het bestaan van de regeling af wisten. Dit verklaart het percentage van 15%.

Wil je meer over de dienstverlening van AXP Adviseurs weten? Neem dan met ons contact op.

Kantoor Rotterdam    Email: rotterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Kantoor Amsterdam  Email: amsterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)20 280 7050

december 24, 2021
december 24, 2021

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze periode minimaal 30% omzetverlies lijden, kunnen vanaf 20 december een aanvraag voor de TVL indienen op de website van de RVO.nl. De aanvraagperiode loopt tot en met vrijdag 28 januari 2022. Het maximale subsidiebedrag over het vierde kwartaal voor het mkb bedraagt € 550.000. Voor grote ondernemingen ligt het maximum op € 600.000. De staatssteungrens voor 2021 is verhoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om het steunpakket ook in 2022 open te stellen. Bijgaand informatie over de steunmaatregelen voor cultuur-, sport- en evenementensector.

Steunmaatregelen cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt € 84,5 miljoen extra voor specifieke steun. Een bedrag van € 59,5 miljoen is ter compensatie vanwege de beperkende maatregelen.

Een extra bedrag van € 25 miljoen is bestemd als leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Het betreft een verlenging tot en met het tweede kwartaal 2022. Informatie over deze faciliteit zal begin januari 2022 volgen.

Ook komt er een regeling die ervoor zorgt dat bij het Fonds Podiumkunsten tot 85 procent van de kaarten van voorstellingen, ook geannuleerde, worden opgekocht.

Steunmaatregelen sportsector

Ook de sport heeft met de nodige beperkingen te maken. Naast de NOW en TVL regeling zijn er specifieke regelingen ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij sportevenementen geen publiek mag zijn. Ook eerdere compensatieregelingen zoals de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19) en TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) komen weer terug. In januari wordt duidelijk hoe de regelingen eruit komen te zien. Zodra we meer informatie hebben zullen wij daarover berichten.

Steunmaatregelen evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%.
Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

Meer informatie tref je ook op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over onze dienstverlening tref je op onze website.

december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om een pakket van steunmaatregelen ook in het eerste kwartaal 2022 open te stellen. Onderstaand een overzicht van de steunmaatregelen.

NOW 6.0 eerste kwartaal 2022

Werkgevers kunnen voor het eerste kwartaal 2022 de NOW aanvragen. Deze NOW 6 (de 8e aanvraagperiode) is vergelijkbaar met  NOW 5.

NOW 5, de 7e aanvraagperiode, geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV tot en met 31 januari 2022. Het loket NOW 6.0 wordt naar verwachting half februari 2022 voor aanvragen geopend. In januari worden door het kabinet alle voorwaarden over de 8e aanvraagperiode bekend gemaakt. De volgende voorwaarden zullen naar verwachting gewoon gehandhaafd blijven:

  • In het eerste kwartaal van 2022 is het omzetverlies tenminste 20%
  • Het vergoedingspercentage zal maximaal 85% zijn en de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft 80%
  • De maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon.

Een aantal zaken is nog niet helder. Je moet hierbij denken aan zaken zoals forfaitaire opslag werkgeverslasten, percentage loonvrijstelling en het mogelijk invoeren van een (jaar)omzetdrempel. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij jou informeren.

Wat in ieder geval wel bekend is, dat net als bij eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract worden vergoed en dat de voorwaarden van de steun voor zelfstandigen is versoepeld.

TVL 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022

Met ingang van vandaag (20 december 2021) tot en met 28 januari 2022 kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal aangevraagd worden. Verwacht je in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020, dan kom je voor TVL in aanmerking.  (De ondernemer kiest de referentieperiode)

Voor startende ondernemingen gelden er andere referentieperiodes:

Start onderneming Referentieperiode
Tussen 1-10-2019 en 31-12-2019 Kwartaal 1 of 3 2020
Tussen 1-1-2020 en 31-3-2020 Kwartaal 2 of 3 2020
Tussen 1-4-2020 en 30-6-2020 Kwartaal 3 2020

Het is nog niet bekend wanneer TVL voor het eerste kwartaal 2022 opent.  De TVL 4e kwartaal 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan. Zodra de datum bekend is, zullen wij hierover informeren.

Steun voor zelfstandigen (Bbz)

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voldoende steun voor zelfstandigen is. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 vervangen door de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er geldt tot 1 april 2022 geen vermogenstoets en de Bbz kan met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand worden aangevraagd.

Terugbetaling Tozo-lening

Ondernemers die een Tozo-lening hebben ontvangen, dienen per 1 januari 2022 te starten met het terugbetalen van deze lening. De ondernemer heeft hiervoor vijf jaar de tijd, waarbij als startdatum het moment van verstrekking geldt. Op basis van artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht hebben gemeenten de mogelijkheid om uitstel van terugbetaling te verlenen. Het is mogelijk dat jouw gemeente van de mogelijkheid tot het verlenen van uitstel nog niet op de hoogte is.

In bijgaande link kun je het bericht van de Rijksoverheid lezen.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

december 12, 2021
december 12, 2021

Vanaf januari start Jorrit Bakkum als vestigingsdirecteur Amsterdam bij AXP Adviseurs. Hij stelt zich graag aan je voor.

Wie ben je?

Mijn naam Jorrit Bakkum, ik ben 47 jaar en ben geboren in Heerhugowaard. Samen met mijn vrouw en twee kinderen (20 en 18 jaar) vormen we een hecht gezin. Ik ben op mijn 15e naar Broek op Langedijk verhuisd en na diverse verhuizingen woon ik sinds april 2021 weer in Heerhugowaard. Ik ben een ervaren financieel- en organisatieadviseur. Na jaren gewerkt te hebben in de accountancy, heb ik mij de afgelopen jaren vooral gespecialiseerd in start-up begeleiding, scale-up begeleiding, reorganisaties en herstructurering. Zo heb ik de afgelopen jaren de bedrijven BALR., 433 en Wannahaves mogen begeleiden. Ik ben op dit moment eigenaar van het administratie- en advieskantoor Yerrow.

Waarom de overstap naar AXP Adviseurs?

AXP Adviseurs is een modern, ervaren en full-service administratie – en advieskantoor met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Bij AXP werken iedere dag ruim twintig gedreven administratiemedewerkers, fiscalisten, bedrijfs- en juridisch adviseurs met hetzelfde doel voor ogen: de verwachtingen van klanten overtreffen. Het kantoor loopt voorop in digitalisering en automatisering en heeft ruim 600 loyale klanten. Ik ben van mening dat we door onze krachtenbundeling nog meer expertise aan onze klanten kunnen bieden. Van de groeiambitie van AXP Adviseurs voor de komende jaren word ik blij van. Ik ben ervan overtuigd dat ik een mooie bijdrage kan leveren aan het realiseren van deze ambitie.

Voor mijn huidige klanten verandert er niet veel. Ik blijf het aanspreekpunt met als voordeel dat een groter team van AXP klaarstaat om vragen te kunnen beantwoorden.

Wat kenmerkt jou?

Ik ben recht door zee, direct en gebruik geen lange betogen of ingewikkelde woorden. Wat AXP Adviseurs typeert, is een combinatie van Amsterdamse bravoure en Rotterdamse directheid. Vandaar hun motto ‘Recht voor je kanis’. Al na mijn eerste kennismaking met de eigenaren voelde ik mij echt thuis.

Waar ligt je ambitie voor de komende jaren?

Als vestigingsdirecteur van de vestiging Amsterdam is het mijn ambitie om deze vestiging de komende jaren verder te laten groeien. Er liggen veel marktkansen op mij te wachten. Bij alles wat AXP voor klanten doet staat het klantbelang centraal. Ik kan niet wachten om de klanten met mijn dienstverlening te kunnen verrassen.

De komende maanden zal ik met veel nieuwe klanten kennismaken. Aarzel niet om met mij contact op te nemen. Ik ben bereikbaar op +31 (0)20 280 7050. Naar mij mailen mag natuurlijk ook: jorrit@axp.nl

 

 

december 9, 2021
december 9, 2021

De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken, een maand in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Lianne van Vliet en Mario de Laat, partners van AXP Adviseurs staan kort stil bij de gebeurtenissen in 2021, maar kijken vooral vooruit.

Hoe kijken jullie terug op 2021?

Lianne: ‘We kijken tevreden terug op 2021. Helaas stond ook dit jaar in het teken van corona. We richten ons als kantoor op specifieke branches. En met name ondernemers in de creatieve industrie hadden erg te lijden onder de beperkende maatregelen. Vanuit onze vestigingen in Rotterdam en Amsterdam hebben we onze klanten intensief begeleid en ondersteund. Wij zijn zelf ook ondernemers en zetten voor iedereen een stapje extra. Dat is misschien toch onze Rotterdamse mentaliteit, mouwen oprollen en gezamenlijk alles oplossen.’

Mario: ‘Door corona was de werkdruk hoog. We zijn een groeiend kantoor en alle extra onvoorziene werkzaamheden rondom de TVL en NOW regeling, mochten niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening. Ik wil onze medewerkers echt een compliment geven voor hun extra inspanningen dit jaar, met name in de periode waarin vrijwel iedereen thuis werkte. Ik hoop echt dat we in 2022 verlost zijn van alle beperkende maatregelen. Maar mocht dat niet zo zijn, dan zullen we uiteraard onze klanten blijven informeren over de geldende compensatieregelingen en assisteren bij het aanvragen van specifieke regelingen die van toepassing zijn.’

AXP Adviseurs zal in 2022 verder groeien. Is het geen uitdaging om personeel te vinden?

Lianne: ‘Dat is zeker een uitdaging. Maar we zijn een leuk kantoor met toonaangevende klanten. We worden door financiële professionals steeds meer gezien als een aantrekkelijke werkgever. Jorrit Bakkum zal met ingang van het nieuwe jaar als ervaren vestigingsdirecteur en partner van AXP Adviseurs met enkele nieuwe collega’s verder invulling geven aan de groei van het kantoor Amsterdam. Daarnaast komt Wim Halverhout ons versterken.  Naast het geven van bedrijfsadvies zal Wim de groei van AXP in goede banen gaan leiden.’

Mario: ‘We hebben besloten om met ons kantoor in Rotterdam te gaan verhuizen. Begin 2022 vestigen we ons aan de Wijnhaven 17, in het bruisende gebied rondom de Oude Haven. Rondom het kantoor kun je genieten van een heerlijke lunch, drankjes, hapjes of een verfrissende wandeling in de binnenstad. In de directe omgeving vind je de Markthal en restaurantjes aan de Oude Haven. Wie wil nu niet aan ons kantoor aan de Wijnhaven komen werken? We kunnen niet wachten tot het zover is.’

De digitalisering gaat door: een kans of een bedreiging voor AXP Adviseurs?

Mario: ‘Digitalisering biedt AXP alleen maar kansen. Dat de digitalisering een enorme invloed zou hebben op onze werkzaamheden, was ik jaren geleden al van overtuigd geraakt. Onze administratieve werkzaamheden zijn gedigitaliseerd en zijn naar de cloud gebracht. We zien mogelijkheden om onze administratieve processen nog efficiënter in te richten en we willen graag alle klanten met slimme koppelingen meer gemak bieden.’

Lianne: ‘Ondernemers vinden het fijn wanneer ze de zekerheid hebben dat de boekhouding goed voor elkaar is. Het aanleveren van informatie gaat vrijwel volledig digitaal en kost de ondernemer weinig tijd. Het belangrijkste voordeel van gedigitaliseerde processen is dat wij veel meer een sparringpartner voor de klant kunnen zijn. Wanneer de administratie voortdurend wordt bijgewerkt, heeft onze klant een actueel inzicht in alle relevante informatie van zijn onderneming. Op basis van deze actuele gegevens kunnen we veel effectiever adviseren. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de beslissingen die eerder genomen zijn en op welke wijze dient de klant mogelijk bij te sturen om gestelde doelen voor de toekomst te kunnen realiseren.’

Mario: ‘We willen echt de vertrouwenspersoon en regisseur van de klant zijn. Hierdoor weten we precies wat er bij de klant speelt en hoe we de klant het beste kunnen adviseren. En als we zelf op een bepaald terrein het advies niet kunnen geven dan schakelen we een deskundige in, die het advies wel kan geven. AXP Adviseurs ontwikkelt zich steeds meer tot een platform van specialisten die alle vraagstukken met betrekking tot de ondernemer en de onderneming kunnen oplossen.’

Zijn er nog meer ambities voor 2022?

Mario: ‘We hebben genoeg nieuwe plannen voor 2022, maar daar praten we iedereen graag in een later stadium over bij. Ik wil nog wel aangeven dat we misschien best wat trotser op de medewerkers, onszelf, ons kantoor en onze sector mogen zijn. Dat wil niet zeggen dat we alles goed doen en geen fouten maken. Met het team zetten we iedere dag ons beste beentje voor om klanten blij te maken. Ik wil dan ook alle teamleden danken voor hun inbreng dit jaar en de klanten voor het door hen in ons gestelde vertrouwen.’

Lianne: ‘Helemaal mee eens. De sector profileert zich wat terughoudend naar de buiten toe. We komen niet zo vaak in de media, maar daar gaan we meer werk van maken. Wij zijn ontzettend trots op wat we doen en dat mag iedereen weten. We gaan van 2022 weer een spetterend AXP-jaar maken. Verder hoop ik dat deze maand, ondanks alle beperkingen toch een mooie feestmaand mag worden en wensen wij iedereen fijne feestdagen toe.’