december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om een pakket van steunmaatregelen ook in het eerste kwartaal 2022 open te stellen. Onderstaand een overzicht van de steunmaatregelen.

NOW 6.0 eerste kwartaal 2022

Werkgevers kunnen voor het eerste kwartaal 2022 de NOW aanvragen. Deze NOW 6 (de 8e aanvraagperiode) is vergelijkbaar met  NOW 5.

NOW 5, de 7e aanvraagperiode, geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV tot en met 31 januari 2022. Het loket NOW 6.0 wordt naar verwachting half februari 2022 voor aanvragen geopend. In januari worden door het kabinet alle voorwaarden over de 8e aanvraagperiode bekend gemaakt. De volgende voorwaarden zullen naar verwachting gewoon gehandhaafd blijven:

  • In het eerste kwartaal van 2022 is het omzetverlies tenminste 20%
  • Het vergoedingspercentage zal maximaal 85% zijn en de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft 80%
  • De maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon.

Een aantal zaken is nog niet helder. Je moet hierbij denken aan zaken zoals forfaitaire opslag werkgeverslasten, percentage loonvrijstelling en het mogelijk invoeren van een (jaar)omzetdrempel. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij jou informeren.

Wat in ieder geval wel bekend is, dat net als bij eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract worden vergoed en dat de voorwaarden van de steun voor zelfstandigen is versoepeld.

TVL 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022

Met ingang van vandaag (20 december 2021) tot en met 28 januari 2022 kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal aangevraagd worden. Verwacht je in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020, dan kom je voor TVL in aanmerking.  (De ondernemer kiest de referentieperiode)

Voor startende ondernemingen gelden er andere referentieperiodes:

Start onderneming Referentieperiode
Tussen 1-10-2019 en 31-12-2019 Kwartaal 1 of 3 2020
Tussen 1-1-2020 en 31-3-2020 Kwartaal 2 of 3 2020
Tussen 1-4-2020 en 30-6-2020 Kwartaal 3 2020

Het is nog niet bekend wanneer TVL voor het eerste kwartaal 2022 opent.  De TVL 4e kwartaal 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan. Zodra de datum bekend is, zullen wij hierover informeren.

Steun voor zelfstandigen (Bbz)

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voldoende steun voor zelfstandigen is. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 vervangen door de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er geldt tot 1 april 2022 geen vermogenstoets en de Bbz kan met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand worden aangevraagd.

Terugbetaling Tozo-lening

Ondernemers die een Tozo-lening hebben ontvangen, dienen per 1 januari 2022 te starten met het terugbetalen van deze lening. De ondernemer heeft hiervoor vijf jaar de tijd, waarbij als startdatum het moment van verstrekking geldt. Op basis van artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht hebben gemeenten de mogelijkheid om uitstel van terugbetaling te verlenen. Het is mogelijk dat jouw gemeente van de mogelijkheid tot het verlenen van uitstel nog niet op de hoogte is.

In bijgaande link kun je het bericht van de Rijksoverheid lezen.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

december 3, 2021

Na 2020 heeft ook 2021 in het teken gestaan van corona. Veel beperkingen zijn inmiddels opgeheven en de steunmaatregelen van de overheid zijn grotendeels beëindigd. Deze week is aangegeven dat er financiële steun komt voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds zaterdag 13 november gelden.

Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van ongeveer € 1,3 miljard gemoeid.

In dit bericht gaan we in op de NOW regeling, TVL en vaste vergoedingen.

Afronden aanvraag NOW regeling

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gaf door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Het doel achter deze maatregel betrof het voorkomen van massale ontslagen vanwege de coronacrisis. Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze regeling betrof dan ook dat er sprake moest zijn van een verwachte omzetdaling van minimaal 20%.

De NOW is per 1 oktober 2021 beëindigd. Volgend jaar staat in het teken van de definitieve vaststelling van de subsidie. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat ze wellicht een deel van de voorschotten moeten terugbetalen als het geleden omzetverlies lager is dan verwacht.

Wanneer de definitieve aanvraag moet worden ingediend bij het UWV is afhankelijk van het tijdvak waarover de NOW is aangevraagd. (zie onderstaande tabel)

Tijdvak Begin termijn Einde termijn
NOW-1 31/10/2021
NOW-2 05/01/2022
NOW-3 04/10/2021 22/02/2023
NOW-4 31/01/2022 22/02/2023
NOW-5 31/01/2022 22/02/2023
NOW-6 01/06/2022 22/02/2023

Een handig overzicht van de diverse NOW-regelingen is op de website van het UWV te vinden.

Afronden TVL

Naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heb je ook een andere steunmaatregel: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL is een subsidie voor ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zagen teruglopen, maar van wie de vaste lasten doorliepen. De TVL over het jaar 2020 en het eerste kwartaal 2021 is inmiddels definitief vastgesteld. Vanaf 29 november 2021 krijgen ondernemers die TVL Q2 hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen per mail het verzoek om een vaststellingsverzoek in te dienen. De werkelijke omzet moet uiterlijk 11 januari 2022 worden doorgeven. Voor de TVL Q3 geldt  1 april 2022 als uiterste datum voor het doorgeven van de werkelijke omzet.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Ondernemers die in Q4 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw TVL aanvragen. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 4e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Ondernemers kunnen zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode.

De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt vervangen door de TVL Q4 2021. TVL Q4 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier dus niet bij. Meer informatie over TLV Q4 2021 en vorige TLV-regelingen is onder andere op de website van rvo te vinden.

Vaste vergoedingen

Werkgevers hoeven over 2021 vaste reiskostenvergoedingen van werknemers niet aan te passen of tot het loon te rekenen als de werknemer door thuiswerken een gewijzigd reispatroon heeft. De werkgever mag blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd is. Voorwaarde is dat de vergoeding al voor 13 maart 2020 is toegekend en dat de kosten doorlopen.

Dit bericht is ook in ons Eindejaarsbericht 2021 opgenomen. Het betreft een nieuwsbrief met nuttige tips voor ondernemer, onderneming, personeel, de DGA en particulieren. Klik hier om het AXP Eindejaarsbericht in PDF-formaat te lezen.