Ga jij voor de investeringsaftrek?

Wanneer je in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dan kun je voor een investeringsaftrek in aanmerking komen, de zgn. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een aftrekpost op je winst. Het bedrag wat je mag aftrekken, is afhankelijk van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd. Uiteindelijk betaal je dus minder belasting.

Voorwaarden investeringsaftrek

Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je onderneming is gevestigd in Nederland. Daarbij ben je voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting belastingplichtig.
  • Er is een investering gedaan in bedrijfsmiddelen voor je onderneming.
  • Op deze bedrijfsmiddelen wordt afgeschreven.
  • Het minimale bedrag per investering moet € 450 exclusief btw zijn.
  • De KIA pas je toe in 2022 gemaakte investeringen. Het gaat hierbij om de datum van de opdrachtbevestiging.
  • Om in 2022 gebruik te kunnen maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, moet je in ieder geval tussen de € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor je onderneming. In onderstaande tabel vind je de percentages voor de investeringsaftrek.
  • Het is belangrijk dat geïnvesteerde bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Voor sommige investeringen heb je namelijk geen recht op investeringsaftrek. Doe hiervoor de check bij de Belastingdienst.

Zit je op dit moment net onder de € 2.401 aan investeringen, dan kan het naar voren halen van de investering interessant zijn. Een investeringsaftrek van 28% over het totaal aan investeringen in 2022 ligt dan in het verschiet. Kom je met de investering boven de grens van € 332.994 uit, doe je investering dan in 2023.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
< €2.401 0%
€2.401 t/m €59.939 28% van het investeringsbedrag
€59.940 t/m €110.998 €16.784
€110.999 t/m €332.994 €16.784– 7,56% * (investeringsbedrag > €110.998)
> €332.994 0%

In een volgend artikel gaan we in op de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu investeringen (Vamil) en Energie-investeringsaftrek (EIA).

Wil je meer informatie over investeringsaftrek?

Neem gerust met ons contact op.

Vestiging Amsterdam: telefoonnummer 020 – 280 7050; amsterdam@axp.nl 

Vestiging Rotterdam: telefoonnummer 010 – 492 10 75; rotterdam@axp.nl