december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om het steunpakket ook in 2022 open te stellen. Bijgaand informatie over de steunmaatregelen voor cultuur-, sport- en evenementensector.

Steunmaatregelen cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt € 84,5 miljoen extra voor specifieke steun. Een bedrag van € 59,5 miljoen is ter compensatie vanwege de beperkende maatregelen.

Een extra bedrag van € 25 miljoen is bestemd als leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Het betreft een verlenging tot en met het tweede kwartaal 2022. Informatie over deze faciliteit zal begin januari 2022 volgen.

Ook komt er een regeling die ervoor zorgt dat bij het Fonds Podiumkunsten tot 85 procent van de kaarten van voorstellingen, ook geannuleerde, worden opgekocht.

Steunmaatregelen sportsector

Ook de sport heeft met de nodige beperkingen te maken. Naast de NOW en TVL regeling zijn er specifieke regelingen ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij sportevenementen geen publiek mag zijn. Ook eerdere compensatieregelingen zoals de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19) en TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) komen weer terug. In januari wordt duidelijk hoe de regelingen eruit komen te zien. Zodra we meer informatie hebben zullen wij daarover berichten.

Steunmaatregelen evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%.
Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

Meer informatie tref je ook op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over onze dienstverlening tref je op onze website.

december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om een pakket van steunmaatregelen ook in het eerste kwartaal 2022 open te stellen. Onderstaand een overzicht van de steunmaatregelen.

NOW 6.0 eerste kwartaal 2022

Werkgevers kunnen voor het eerste kwartaal 2022 de NOW aanvragen. Deze NOW 6 (de 8e aanvraagperiode) is vergelijkbaar met  NOW 5.

NOW 5, de 7e aanvraagperiode, geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV tot en met 31 januari 2022. Het loket NOW 6.0 wordt naar verwachting half februari 2022 voor aanvragen geopend. In januari worden door het kabinet alle voorwaarden over de 8e aanvraagperiode bekend gemaakt. De volgende voorwaarden zullen naar verwachting gewoon gehandhaafd blijven:

  • In het eerste kwartaal van 2022 is het omzetverlies tenminste 20%
  • Het vergoedingspercentage zal maximaal 85% zijn en de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft 80%
  • De maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon.

Een aantal zaken is nog niet helder. Je moet hierbij denken aan zaken zoals forfaitaire opslag werkgeverslasten, percentage loonvrijstelling en het mogelijk invoeren van een (jaar)omzetdrempel. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij jou informeren.

Wat in ieder geval wel bekend is, dat net als bij eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract worden vergoed en dat de voorwaarden van de steun voor zelfstandigen is versoepeld.

TVL 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022

Met ingang van vandaag (20 december 2021) tot en met 28 januari 2022 kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal aangevraagd worden. Verwacht je in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020, dan kom je voor TVL in aanmerking.  (De ondernemer kiest de referentieperiode)

Voor startende ondernemingen gelden er andere referentieperiodes:

Start onderneming Referentieperiode
Tussen 1-10-2019 en 31-12-2019 Kwartaal 1 of 3 2020
Tussen 1-1-2020 en 31-3-2020 Kwartaal 2 of 3 2020
Tussen 1-4-2020 en 30-6-2020 Kwartaal 3 2020

Het is nog niet bekend wanneer TVL voor het eerste kwartaal 2022 opent.  De TVL 4e kwartaal 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan. Zodra de datum bekend is, zullen wij hierover informeren.

Steun voor zelfstandigen (Bbz)

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voldoende steun voor zelfstandigen is. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 vervangen door de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er geldt tot 1 april 2022 geen vermogenstoets en de Bbz kan met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand worden aangevraagd.

Terugbetaling Tozo-lening

Ondernemers die een Tozo-lening hebben ontvangen, dienen per 1 januari 2022 te starten met het terugbetalen van deze lening. De ondernemer heeft hiervoor vijf jaar de tijd, waarbij als startdatum het moment van verstrekking geldt. Op basis van artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht hebben gemeenten de mogelijkheid om uitstel van terugbetaling te verlenen. Het is mogelijk dat jouw gemeente van de mogelijkheid tot het verlenen van uitstel nog niet op de hoogte is.

In bijgaande link kun je het bericht van de Rijksoverheid lezen.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.