Steunmaatregelen sectoren cultuur, sport en evenementen

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om het steunpakket ook in 2022 open te stellen. Bijgaand informatie over de steunmaatregelen voor cultuur-, sport- en evenementensector.

Steunmaatregelen cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt € 84,5 miljoen extra voor specifieke steun. Een bedrag van € 59,5 miljoen is ter compensatie vanwege de beperkende maatregelen.

Een extra bedrag van € 25 miljoen is bestemd als leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Het betreft een verlenging tot en met het tweede kwartaal 2022. Informatie over deze faciliteit zal begin januari 2022 volgen.

Ook komt er een regeling die ervoor zorgt dat bij het Fonds Podiumkunsten tot 85 procent van de kaarten van voorstellingen, ook geannuleerde, worden opgekocht.

Steunmaatregelen sportsector

Ook de sport heeft met de nodige beperkingen te maken. Naast de NOW en TVL regeling zijn er specifieke regelingen ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij sportevenementen geen publiek mag zijn. Ook eerdere compensatieregelingen zoals de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19) en TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) komen weer terug. In januari wordt duidelijk hoe de regelingen eruit komen te zien. Zodra we meer informatie hebben zullen wij daarover berichten.

Steunmaatregelen evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%.
Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

Meer informatie tref je ook op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over onze dienstverlening tref je op onze website.