De voordelen van NOAB en RB voor AXP Adviseurs

NOAB - RB - AXP Adviseurs

AXP adviseurs is aangesloten bij het NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) en RB (Register Belastingadviseurs). In dit artikel geven we aan wat de voordelen hiervan zijn en waarom wij dit belangrijk vinden.

Waarom NOAB en RB?

Allereerst biedt het NOAB en RB ons de mogelijkheid om ons als organisatie te laten toetsen op vakbekwaamheid, integriteit en kwaliteit van onze dienstverlening. Door middel van deze toetsing kunnen we aantonen dat we als organisatie voldoen aan strenge eisen en richtlijnen op het gebied van administratie, belastingen en fiscale wetgeving. Dit geeft niet alleen ons als organisatie, maar ook onze klanten het vertrouwen dat we onze werkzaamheden op een professionele en kwalitatieve manier uitvoeren.

Ten tweede biedt de aansluiting bij het NOAB en RB ons de mogelijkheid om ons te blijven ontwikkelen op het gebied van administratie en belastingen. Dit doen we onder andere door het volgen van opleidingen, trainingen en het bijwonen van seminars en congressen. Op deze manier blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen we onze klanten op een deskundige manier adviseren en ondersteunen.

Ten derde biedt de aansluiting bij het NOAB en RB ons de mogelijkheid om te netwerken en kennis uit te wisselen met andere leden van deze organisaties. Dit zorgt voor een brede kennisbasis en een groot netwerk waar we op kunnen terugvallen indien nodig.

Tot slot biedt de aansluiting bij het NOAB en RB ons de mogelijkheid om als organisatie bij te dragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en de kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan commissies en werkgroepen delen wij onze behoeften en pijnpunten. Door met elkaar in gesprek te gaan bereiken we gezamenlijk de stip aan de horizon.

Over NOAB

Het Nederlandse Ondernemers Adviesbureau  is een branchevereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren en is in 2002 opgericht. Het is ontstaan uit een fusie van twee brancheorganisaties voor administratiekantoren en belastingadviesbureaus: de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en de Vereniging van Samenwerkende Administratiekantoren (VSA). Het NOAB is sinds de fusie uitgegroeid tot een belangrijke speler in de branche met bijna 1.100 aangesloten kantoren.

Het NOAB heeft als branchevereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren verschillende belangrijke taken. Het NOAB treedt op als belangenbehartiger, ondersteunt bij de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren en draagt bij aan het op peil houden van de vaktechnische kennis. Hierdoor draagt het NOAB bij aan een betere dienstverlening aan klanten en het verbeteren van de kwaliteit van het beroep,

Over RB

Het Register Belastingadviseurs (RB) is opgericht in 1955 onder de naam Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB). In 2011 heeft de NFB de naam gewijzigd in Register Belastingadviseurs om de nadruk te leggen op de registratie als belastingadviseur. Het RB is een beroepsvereniging voor belastingadviseurs die zich richt op kennisontwikkeling, belangenbehartiging en kwaliteitsborging van de beroepsgroep. Het RB heeft ruim 7.000 leden die werkzaam zijn in verschillende sectoren, zoals accountancy, advocatuur, notariaat, bedrijfsleven en overheid.

De titel van Register Belastingadviseur (RB) is een belangrijke erkenning voor belastingadviseurs in Nederland. De RB-titel wordt verleend door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) aan belastingadviseurs die voldoen aan strenge eisen op het gebied van opleiding, ervaring en professionaliteit. Om de titel te mogen voeren, moeten belastingadviseurs aan strenge eisen voldoen op het gebied van opleiding en ervaring. Daarnaast moeten zij jaarlijks voldoen aan permanente educatie-eisen om hun kennis op peil te houden.
De RB-titel is een belangrijk keurmerk voor belastingadviseurs in Nederland. Het biedt voordelen voor belastingadviseurs zelf, voor klanten en draagt bij aan de kwaliteit van de belastingadviesbranche als geheel. De RB-titel is een waardevolle erkenning voor belastingadviseurs die willen laten zien dat zij beschikken over actuele kennis en vaardigheden op het gebied van belastingadvies.