Belasting vrijstelling voor schenken in 2023

Vrijstelling belasting 2023

Ieder jaar hebben ouders de mogelijkheid om hun kinderen belastingvrije schenkingen te doen. Maar wist je dat als een kind zich bevindt in de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar, dit de mogelijkheid geeft om dat belastingvrije bedrag aanzienlijk te verhogen, vooral wanneer wordt overwogen financiële steun te bieden voor zaken als studie of huisvesting? In dit artikel worden de regels rondom belastingvrij schenken besproken. Waardoor ouders op slimme wijze de financiële toekomst van hun kinderen kunnen helpen vormgeven.

Maximale jaarlijkse vrijstelling

In het jaar 2023 geldt een vrijstelling van € 6.035 voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Binnen deze context omvat de term ‘kind’ niet alleen biologische kinderen, maar ook pleegkinderen en stiefkinderen. Belangrijk om op te merken is dat ouders, ongeacht eventuele scheidingen, als één schenker worden beschouwd. Zelfs indien er afzonderlijke bedragen aan het kind en diens partner schenkt, wordt dit geïnterpreteerd als één enkele schenking. Als de som van de schenkingen de vastgestelde vrijstelling overstijgt, dan zal het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd zijn.

Het maximale vrijgestelde bedrag voor grootouders aan kleinkind is € 2.418 per kleinkind. Hier mag elk jaar opnieuw gebruik van worden gemaakt.

Maximale éénmalige vrijstelling

Wil je als ouder graag een hoger bedrag schenken? Dat mag eenmalig. De hoogte van de vrijstelling hangt af van het doel van de schenking. De eenmalig verhoogde vrijstelling mag worden gebruikt voor 1 van de volgende 3 bestedingsdoelen:

  • een eigen woning
  • een dure studie
  • een bestedingsdoel waarover het kind zelf beslist.

Voor zowel het eigen bestedingsdoel als de eigen woning mag eenmalig € 28.947 worden geschonken. Voor een dure studie is dat: € 60.298. In het jaar dat deze schenking wordt gedaan, vervalt de jaarlijkse vrijstelling. De ontvanger kan daardoor niet óók nog het jaarlijkse bedrag belastingvrij ontvangen.

Tarieven schenkbelasting

Op het moment dat er al een keer gebruik is gemaakt van de vrijstelling, het bedrag te hoog is of het niet om een (groot) ouder en (klein) kind verwantschap gaat, moet er schenkbelasting betaald worden. In deze gevallen gelden de onderstaande tarieven:

Tarieven schenkbelasting 2023
Waarde schenking Partner
en (pleeg- of stief)kinderen
Kleinkinderen
en verdere afstammelingen
Overige personen
€ 0 – € 138.641 10% 18% 30%
€ 138.642 en meer 20% 36% 40%

Contact

Heb je vragen over de regels rondom belastingvrij schenken? Kees en Noah van het fiscale team helpen je graag verder.