Belastingrente en vennootschapsbelasting

Belastingrente

De belastingrente is een vergoeding voor het feit dat de Belastingdienst langer op het geld moet wachten dan verwacht. In dit artikel staan we stil bij de regels over belastingrente en hoe je belastingrente kunt voorkomen of beperken.

De periode waarover de belastingdienst belastingrente berekent, hangt af van de vraag of je nog een bedrag moet betalen of een bedrag terugkrijgt. Leidt jouw aangifte – bijvoorbeeld de aangifte vennootschapsbelasting (=Vpb) – tot een te betalen bedrag? Dan brengt de Belastingdienst mogelijk belastingrente in rekening. De rente is aan de wettelijke rente gekoppeld. De geplande verhoging met 2,5% op de wettelijke rente per 1 maart 2023 wordt vooralsnog niet doorgevoerd. De hoogte van de belastingrente wordt vastgesteld door de overheid en kan per jaar verschillen. De huidige belastingrente van 8% blijft dus nog onveranderd.

Wanneer betaal je belastingrente?

We nemen de Vpb weer als voorbeeld. De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening wanneer een aanslag Vpb later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt vastgesteld. Als de datum op de aanslag over belastingjaar 2022 1 juli 2023 of later is, dan betaal je belastingrente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Doet de Belastingdienst er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En nemen zij de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd over? Dan beperken zij de periode waarover je rente betaalt tot maximaal 19 weken na ontvangst van jouw aangifte.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengt de Belastingdienst rente in rekening als zij later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag opleggen.

Een voorbeeld

Je hebt op basis van een schatting van de winst over belastingjaar 2022 al een aanslag voorlopige Vpb betaald. Nu blijkt dat de werkelijke belastbare winst hoger is en dat je € 25.000 meer Vpb moet betalen.

Je bent in de uitstelregeling opgenomen en de aangifte wordt na 1 juli 2023 ingediend. Je krijgt uiteindelijk een aanslag opgelegd met een dagtekening op 1 oktober 2023. De uiterste betaaldatum wordt dan 12 november 2023. De belastingrente wordt dan berekend over de periode van 1 juli 2023 tot en met 12 november 2023 tegen 8%. (Uitgangspunt: de geplande verhoging van belastingrente 2,5% is (nog) niet doorgevoerd)

Hoe belastingrente te voorkomen?

Als de aangifte Vpb 2022 voor 1 juli 2023 is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld, wordt geen belastingrente berekend over de te betalen Vpb. Het is niet altijd mogelijk dat de aangifte voor de deadline wordt ingediend. Een reden kan zijn omdat de jaarrekening dan nog niet definitief is.
Het aanvragen van een (herziene) voorlopige aanslag Vpb is dan een goede oplossing. In deze aangifte wordt dan een hogere schatting van de winst aangegeven. Het is verstandig om dit uiterlijk 30 april 2023 te doen.  De Belastingdienst stuurt dan veelal binnen 6 tot 8 weken een herziene voorlopige aanslag.

Als uit de definitieve aanslag blijkt dat de voorlopige aanslag te hoog was, dan krijg je het verschil terug na vaststelling van de definitieve aangifte. Een rentevergoeding vanuit de Belastingdienst vindt dan niet plaats. Leidt de definitieve aangifte toch tot een hogere aanslag, dan betaal je alleen belastingrente over het verschil van de werkelijke aanslag en de voorlopige aanslag.

Tip: bespaar belastingrente!

De verschuldigde belastingrente Vpb kan aardig oplopen. Heb je nog geen voorlopige aanslag Vpb 2022 ontvangen, of verwacht je dat de werkelijk verschuldigde vennootschapsbelasting hoger is dan het bedrag van de voorlopige aanslag? Neem dan snel met ons contact op. Dan bespreken we of het wenselijk is om een (herziene) voorlopige aanslag aan te vragen.

Ook voor vragen over belastingrente voor andere belastingen kun je bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met ons belastingteam. Zij zijn bereikbaar onder nummer 010-4921075. Een bericht naar fiscaal@axp.nl sturen is natuurlijk ook prima.