De regels rondom belastingvrij schenken voor een eigen woning

foto schenken woning

In 2023 heeft de financiële wereld een ingrijpende verandering ondergaan op het gebied van belastingvrije schenkingen voor eigen woningen. Voorheen kon men genereus schenken, meer dan een ton, maar nu is de maximale vrijstelling drastisch verlaagd tot € 28.947.  In het vorige artikel vertelden we over de verandering in de belastingvrije schenkingen, in dit artikel gaan we verder in op belastingvrij schenken voor een eigen woning.

Criteria

Net als voor de algemene belastingvrije schenking zijn er ook criteria voor de schenking voor een eigen woning. Deze regeling is van toepassing op een specifieke leeftijdsgroep: mensen tussen de 18 en 40 jaar oud, en ook op de dag van hun 40e verjaardag.

Daarnaast is het belangrijk dat jij of je partner nooit eerder gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling van dezelfde schenker. Hierbij gaat het om belastingvrije schenkingen die bestemd zijn voor de aankoop van een eigen woning, het financieren van een kostbare studie, of zelfs schenkingen die je volledig naar eigen inzicht mag besteden. Er is echter een uitzondering: mocht je vóór 2010 al eens gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling en daarna niet meer, dan zou je nog wel in aanmerking kunnen komen voor een belastingvrije schenking specifiek voor je eigen woning.

Wanneer je eenmaal aan deze voorwaarden voldoet, is het van belang om te weten voor welke doeleinden je het geschonken geld mag gebruiken. Je mag de schenking gebruiken voor:

  • het kopen van een eigen woning,
  • het financieren van verbouwingen of onderhoud aan je huidige woning,
  • het aflossen van je hypotheek of restschuld,
  • het afkopen van bepaalde rechten zoals erfpacht, opstal, of beklemming die verbonden zijn aan je eigendom

Het is essentieel om te kunnen bewijzen dat de schenking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat je het geld hebt gebruikt voor het specifieke doel dat je hebt opgegeven. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een schenking op papier om aanspraak te maken op deze vrijstelling.

Een ander belangrijk aspect is tijd. Je hebt namelijk een periode van 3 kalenderjaren om het geschonken geld te gebruiken voor het beoogde doel. Als je hier niet aan kunt voldoen, dan moet je dit melden vóór 31 mei van het jaar volgend op het laatste jaar waarin je het geld had moeten inzetten voor de eigen woning. Als je dit niet doet, loop je het risico alsnog schenkbelasting te moeten betalen over het bedrag dat je niet hebt benut.

Al met al, de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning is een interessante mogelijkheid om belastingvrij financiële steun te ontvangen voor het realiseren van je woonplannen, maar het is van groot belang om zorgvuldig aan alle voorwaarden te voldoen om optimaal van dit voordeel te kunnen genieten.

De schenker

De eenmalig verhoogde vrijstelling is gebonden aan een specifieke schenker, wat betekent dat je slechts één keer in je leven gebruik kunt maken van deze vrijstelling voor schenkingen van dezelfde persoon. Gedurende het jaar waarin je zo’n schenking ontvangt, komt de jaarlijkse vrijstelling te vervallen.

Bovendien moeten sommige schenkingen bij elkaar worden opgeteld, met name wanneer je schenkingen ontvangt van dezelfde persoon in hetzelfde kalenderjaar. Als je bijvoorbeeld schenkingen krijgt van mensen die partners van elkaar zijn, zoals je grootouders, dan worden zij gezien als één schenker. Schenkingen die aan zowel jou als je partner worden gedaan, moeten ook worden samengevoegd en bij elkaar worden opgeteld voor belastingdoeleinden.

Contact

Heb je vragen over de regels rondom belastingvrij schenken? Kees en Noah van het fiscale team helpen je graag verder.