De DGA en gebruikelijk loon in 2024

DGA

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer diverse amendementen aangenomen die de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunnen beïnvloeden. Deze aanpassingen omvatten verschillende zaken. In dit artikel gaan we verder in op het begrip DGA, gebruikelijk loon.

DGA

Een DGA, oftewel directeur-grootaandeelhouder, is een aandeelhouder met minstens 5% van de aandelen in die onderneming vaak hebben ze ook een leidinggevende positie bij deze besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV). Deze persoon neemt beslissingen en voert werkzaamheden uit namens de vennootschap. Een DGA kan eigenaar zijn van zowel kleine als grote bedrijven, en de term wordt vaak gebruikt in de context van rechtspersonen, niet bij eenmanszaken of vennootschappen onder firma.

Gebruikelijk loon in 2024

Een aandeelhouder die een aanzienlijk belang bezit en tevens werkzaamheden uitvoert voor de besloten vennootschap (waaronder de directeur-grootaandeelhouder), dient een gebruikelijk loon te ontvangen. Dit loon dient normaal te zijn voor het niveau en de duur van de arbeid, dit wordt vergeleken met een aantal criteria. Het vastgestelde gebruikelijk loon voor het jaar 2024 is het hoogste bedrag van de volgende criteria:

  1. Het loon dat wordt ontvangen in een vergelijkbare dienstbetrekking.
  2. Het salaris van de best verdienende werknemer binnen de betreffende besloten vennootschap.
  3. Het vastgestelde normbedrag van € 56.000

Wat valt er onder het gebruikelijk loon?

Bij het bepalen van uw gebruikelijk loon zijn er bepaalde posten die je moet meenemen, zoals je salaris, pensioenpremie, belaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijtelling van de auto van de zaak. Aan de andere kant zijn er echter ook posten die niet in aanmerking komen bij het vaststellen van het gebruikelijk loon, waaronder onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, dividend, pensioenuitkeringen uit de eigen bv, en inkomsten uit de terbeschikkingstellingsregeling.

De terbeschikkingstellingsregeling

Wanneer een DGA vermogensbestanddelen, zoals een pand of geld, ter beschikking stelt aan de bv, treedt de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) in werking. Deze regeling is van toepassing op de huur en de rente, verminderd met kosten en eventuele afschrijvingen. Het resultaat hiervan wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting als opbrengst uit overige werkzaamheden.

Lager gebruikelijk loon

De DGA mag onder bepaalde omstandigheden een lager gebruikelijk loon hanteren. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als hij aantoont dat het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 56.000. In dat geval kan de dga het gebruikelijk loon op dit lagere bedrag vaststellen. Een vergelijkbare regel geldt als het loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan dat van de best verdienende werknemer binnen de bv. Ook kan de DGA een lager gebruikelijk loon kiezen als de vennootschap structureel verlies lijdt, met het minimumloon voor het aantal gewerkte uren als referentie. Het is echter belangrijk op te merken dat volgens de Belastingdienst een enkel incidenteel verliesjaar niet direct leidt tot een verlaging van het DGA-salaris, en dat zolang de bv haar verplichtingen kan nakomen, er geen noodzaak is om het gebruikelijk loon te verlagen.

Bij het bepalen van het gebruikelijk loon zijn er verschillende regels om rekening mee te houden. Als de Belastingdienst vindt dat het gebruikelijk loon niet klopt of onjuist is kan dit leiden tot een naheffingsaanslag voor de loonheffingen. Bij AXP Adviseurs helpen we je graag bij het bepalen van het juist gebruikelijk loon.