Een onderneming bezitten is niet vanzelfsprekend

Onderneming

Het realiseren van een onderneming vergt tijd en een gezonde hoeveelheid doorzettingsvermogen. Het opnemen van een onderneming bij de KvK is in praktijk niet het enige dat telt. Het bezitten van een onderneming komt met het recht op een aantal ondernemersfaciliteiten. Hiervoor moet je wel in fiscaal opzicht eigenaar zijn van een onderneming. Hier zullen wij je verder over inlichten in dit bericht.

Gewerkte uren in de onderneming

Een criterium is ingesteld voor het recht op verscheidene ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Je moet minstens 1,225 uur per jaar in je bedrijf hebben gewerkt en de helft van je totale gewerkte uren moet besteed zijn aan je bedrijf. Dit laatste geldt niet voor startende ondernemers.

Rendement uit overige zaken

Om te kwalificeren voor de ondernemersfaciliteiten moet je winst hebben uit je eigen onderneming. Als je winst voortvloeit uit rendement uit overige zaken, dan zal dit in alle waarschijnlijkheid onder resultaat uit overige zaken (ROZ) vallen. Hierdoor heb je dus geen recht op ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek.

Onderneming?

Het aantonen van het bezit van een onderneming is nog niet altijd even makkelijk. Dat volgt uit het volgende voorbeeld. Het beheren van een website en de daaruit vloeiende winsten leidt niet altijd tot de verklaring dat je in het bezit bent van een ‘onderneming’, aldus de rechtbank.  De belastingplichtige in kwestie was het overigens niet eens met dit oordeel. Uit verder onderzoek bleek dat de eigenaar weinig tot vrijwel geen winst had behaald met de onderneming. Er was echter wel veel tijd gestoken in het ontwikkelen van de website, maar zonder substantiële investeringen. Daarbij moet het vermeld worden dat er slechts één betalende afnemer is geweest van de website en was er sprake van een verwaarloosbaar ondernemingsrisico. Het oordeel werd uiteindelijk gedeeld met de rechter, waarna het besluit onveranderd bleef.

Wat betekent dit voor jou?

De criteria voor het toezeggen van een onderneming vereisen een aantal aandachtspunten: de omzet, investeringen, betalende afnemers, gemaakte uren en ondernemingsrisico. Het steken van tijd in je onderneming is dus niet genoeg om te kwalificeren onder de bestaande eisen, echter is het niet zo dat er een eis zit aan de hoeveelheid omzet die gemaakt dient te worden. Het starten van een onderneming is complex en vereist (veelal) hulp van buitenaf. Mocht je behoefte hebben aan deze hulp, dan is AXP er voor jou om je verder te helpen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V.?

Verandering

Als je een eenmanszaak omzet naar een B.V., dan heeft dit fiscale gevolgen. De WW-premie verandert dan bijvoorbeeld, denk hierbij aan een verschil in de berekening van de premie vóór en ná de oprichting van de B.V. Voor een uitgebreide uitleg over de specifieke veranderingen kun je terecht op de volgende site, er zit ook een voorbeeld bij en wat handige tips om goed geïnformeerd het proces tegemoet te gaan. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen om alle ‘ins and outs’  te verkrijgen over het hele proces.

Mocht je verder nog vragen hebben, dan kun je op onze contactpagina of op AXPedia terecht. Ons team is meer dan bereid om uitleg te geven over de details van het fiscaal bezitten van ondernemingen en het werken als een eenmanszaak vanuit een B.V.