Energielabel C voor kantoren is de norm

Energielabel C

Per 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dit betekent een primair energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. Ongeveer 45% van de kantoren voldoet niet aan deze verplichting. Van deze 45% heeft 10% van de kantoren energielabel D of hoger, 35% heeft nog geen energielabel.

Energielabel C

Het energielabel voor kantoren varieert van A tot en met G, waarbij A het meest energie-efficiënt is en G het minst efficiënt. Het is verplicht om een energielabel voor kantoren te hebben wanneer het kantoorgebouw wordt verkocht of verhuurd. Het energielabel is een belangrijke factor in de beslissing van potentiële kopers of huurders om het gebouw te kopen of te huren, en het kan ook helpen om de waarde van het gebouw te bepalen.

Kantoorgebouwen die niet voldoen aan energielabel C zijn nu in overtreding. Het is aan gemeenten en omgevingsdiensten om hier toezicht op te houden en te handhaven. Zij bepalen zelf op welke manier zij dit gaan doen.

Voor welke kantoren geldt de verplichting energielabel C niet?

 • Gebouwen waarvan minder dan de helft van de gebruiksoppervlakte als kantoor wordt gebruikt.
 • Kantoren met een gebruiksoppervlakte van minder dan 100 m2
 • Rijksmonumenten.
 • Kantoren die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt.
 • Kantoren die worden onteigend.
 • Kantoren die geen energie gebruiken om binnen te koelen of te verwarmen.
 • Kantoren waarvoor een terugverdientijd van meer dan 10 jaar zou gelden als aan de eisen voor het energielabel C zou moeten worden voldaan.

Valt jouw kantoor onder één van bovengenoemde uitzonderingen? Dan geldt de verplichting voor een minimaal energielabel C per 1 januari 2023 niet voor jou.

Stappen om een energielabel C te realiseren

Controleer je energielabel

Controleer eerst via EP-Online (postcode huisnummer) welk energielabel je kantoorpand op dit moment heeft. Bij energielabel A, B of C hoef je niks te doen.

Schakel een energieadviseur in

Heeft je pand energielabel D tot en met G? Vraag dan hulp aan een energieadviseur. De energieadviseur maakt een energierapport waarin staat wat het kost om het advies te uit te voeren. Beslis op basis daarvan wat je in je pand wil (laten) aanpassen en in welke volgorde je dat doet.

Subsidies en fiscale regelingen

Onderzoek goed welke subsidies en regelingen je kunt inzetten om energielabel C te krijgen. Ook hier kan een energieadviseur je bij helpen. Je kan niet alle regelingen met elkaar kunt combineren. Informatie daarover vind je op de subsidiepagina’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De belangrijkste subsidies en regelingen op een rij:

 • subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) Deze subsidie is waarschijnlijk vanaf 1 april 2023 aan te vragen
 • Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL). Met de MIA en VAMIL investeer je voordelig in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dankzij de MIA profiteer je van een investeringsaftrek tot 45 procent van je investering. Met de VAMIL schrijf je 75 procent van je milieu-investeringen af.
 • Energie investeringsaftrek (EIA) Investeer je in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie verbruikt? Maak dan gebruik van de EIA. Je mag hiermee 45,5 procent van je investeringskosten aftrekken van de winst van je bedrijf. Je verlaagt hiermee het winstbedrag van je onderneming waarover je belasting betaalt.
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Maak gebruik van de ISDE en ontvang een geldbedrag voor je investering in zonnepanelen, een warmtepomp, zonneboiler of windturbine. Hoeveel je ontvangt is afhankelijk van het specifieke product dat je koopt.
 • Heb je een financiering nodig om te zorgen dat je kantoorpand energielabel C krijgt?  Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de regeling BMKB-Groen. Deze regeling is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden. De overheid staat bij deze regeling garant als je financier het geld van de lening niet terugkrijgt. Hierdoor is het risico voor je financier lager en krijg je makkelijker een lening.

Gemeente Amsterdam biedt gratis hulp aan

De gemeente Amsterdam ondersteunt eigenaren van kantoorpanden met een laag energielabel om te verduurzamen tot energielabel C of beter. Dit doen zij door een gratis energielabel- en maatwerkadviestraject aan te bieden. Ben je ondernemer in Amsterdam en heb je een kantoorpand met een laag energielabel? Dan kun je gebruikmaken van een gratis energielabel- en maatwerkadviestraject, aangeboden door de gemeente.

Vraag nieuw energielabel aan

Laat de energieadviseur weer door je pand lopen als je de aanpassingen hebt gedaan. De adviseur bekijkt de uitgevoerde maatregelen en bepaalt het nieuwe label. Vergeet niet het energielabel te laten registreren door de adviseur.

Heb je alle energiebesparende maatregelen genomen die je binnen tien jaar terugverdient, maar is je energielabel nog steeds D of lager? Dan hoef je niet nog meer actie te ondernemen. Zorg wel dat je kunt aantonen dat je alle benodigde aanpassingen aan je pand hebt gedaan.