De opkomst van ESG: duurzaamheid & waarde creatie

Belastingaangifte laten doen amsterdam

In een snel veranderende wereld waarin klimaatverandering, sociale ongelijkheid en goed bestuur steeds meer aandacht krijgen, worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Duurzaam ondernemen ontwikkelt zich in een rap tempo en de druk op organisaties om verantwoordelijkheid te nemen neemt toe. Bedrijven die zich niet bewust zijn van hun impact op het milieu, de samenleving en goed bestuur lopen niet alleen het risico om waarde te verliezen, maar missen ook waardevolle kansen. Dit is waar Environmental, Social, and Governance (ESG) naar voren komt als een cruciale factor voor het succes en de waardecreatie van bedrijven.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance en omvat de duurzaamheidsbeoordeling van een bedrijf. Deze drie onderwerpen hebben de volgende sub onderwerpen waar ondernemingen rekening mee moeten houden:

  • Environmental: klimaat, vervuiling, water, biodiversiteit en materiaalgebruik.
  • Social: eigen werknemers, arbeiders in de keten, klanten en de omgeving
  • Governance: risico management en zakelijk gedrag

Beleggers hechten steeds meer waarde aan ESG-criteria om bedrijven te identificeren die verantwoord en duurzaam opereren. Duurzaamheid speelt namelijk een steeds groter wordende rol bij het besluit om al dan niet in een bedrijf te investeren.

De voordelen van ESG voor jouw onderneming

ESG is niet alleen belangrijk om de impact op het milieu en de samenleving te meten of om de interesse te wekken van investeerders. Andere redenen om te kijken naar ESG zijn:

  • Concurrentievoordeel: Ondernemers die zich richten op duurzaamheid en goed bestuur kunnen een voorsprong behalen op hun concurrenten. Klanten, investeerders en andere betrokkenen vinden bedrijven met sterke ESG-praktijken aantrekkelijker en tonen er meer interesse in.
  • Risicobeheer: ESG helpt bij het identificeren en beheersen van risico’s. Door aandacht te besteden aan de impact op het milieu, de samenleving en governance-praktijken, kunnen bedrijven reputatieschade, juridische problemen en operationele uitdagingen voorkomen.
  • Beleggingen: Beleggers hechten steeds meer waarde aan ESG-criteria. Door te voldoen aan deze normen wordt een ondernemer aantrekkelijker voor investeerders die duurzaamheid waarderen. Dit vergroot de kans om kapitaal aan te trekken voor groei en investeringen.
  • Talentwerving: Het integreren van ESG in de bedrijfscultuur kan helpen bij het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers. Veel professionals geven de voorkeur aan bedrijven die ethisch en duurzaam opereren, en zijn meer geneigd om voor deze bedrijven te willen werken.
  • Maatschappelijke impact: Door zich te richten op ESG, kunnen ondernemers een positieve maatschappelijke impact hebben. Het nastreven van duurzaamheidsdoelen, het ondersteunen van sociale initiatieven en het nemen van verantwoordelijkheid voor goed bestuur dragen bij aan een betere wereld en bevorderen positieve verandering.

Wetgeving

Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen rondom ESG en wetgeving. Eind vorig jaar heeft de Europese Raad de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de bijbehorende verslagleggingsrichtlijnen goedgekeurd. Hierdoor zijn beursgenoteerde bedrijven vanaf het boekjaar 2024 verplicht om volgens deze richtlijn te rapporteren. We zullen de komende tijd ingaan op wat dit betekent voor jou als ondernemer.

Als ondernemers is het dus van essentieel belang om de kansen die ESG biedt te pakken. Door duurzaamheid te integreren in je bedrijfsstrategie en verantwoordelijkheid te nemen voor milieu, maatschappij en goed bestuur, kun je niet alleen waarde creëren voor je bedrijf, maar ook een positieve impact hebben op de wereld om je heen. Benieuwd wat ESG betekent voor jouw onderneming? We staan voor je klaar! Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team van professionals staat klaar om jou te adviseren over dit vraagstuk.