Informatie nieuwe Kleineondernemersregeling btw

Nieuwe kleineondernemersregeling btw, wat houdt het in

Informatie nieuwe Kleineondernemersregeling btw

Vanaf 1 januari 2020 gaat de kleineondernemingsregeling (afgekort: KOR) in de wet BTW,  flink veranderen. Zo kan er gekozen worden voor een btw-vrijstelling in plaats van de huidige korting. Wat de regeling inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn leggen we graag uit.

Kleineondernemersregeling tot en met 2019

De huidige kleineondernemingsregeling is bedoeld voor ondernemer die op jaarbasis minder dan € 1.833,- btw moeten afdragen. Als er aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan het zijn dat er door de regeling minder of helemaal geen btw hoeft te worden afgedragen. Ten eerste is de eenmanszaak of onderneming een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Met andere woorden: rechtspersonen zijn uitgesloten voor deze regeling. De tweede voorwaarde is dat er na de voorbelasting een minimaal bedrag van € 1.883,- btw per jaar betaald moet worden. Ook moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn. Tot slot moet er voldaan zijn aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Voorwaarden nieuwe Kleineondernemersregeling vanaf 2020

Een van de voorwaarden van de huidige regeling is dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. Vanaf januari 2020 kunnen echter ook rechtspersonen kiezen van een vrijstelling van btw. Indien een onderneming van een eenmanszaak of van een B.V. ervoor kiest om gebruik te maken van de kleineondernemingsregeling, hoeft er geen aangifte van de omzetbelasting meer te worden gedaan. Rechtspersonen kunnen gebruik maken van deze regeling wanneer de jaarlijkse omzet niet hoger is dan € 20.000,-.

Gevolgen nieuwe Kleineondernemersregeling

De gevolgen van het gebruik maken van de regeling zijn als volgt. Ten eerste: u hoeft geen omzetbelastingaangifte meer te doen. Er hoeven dus ook geen facturen meer te worden ingestuurd. De btw op inkopen kunnen niet meer worden teruggevraagd of worden afgetrokken bij de belastingdienst. De keuze om gebruik te maken van de regeling, moet voor de duur van drie jaren worden vastgezet. Als de omzet stijgt tot boven € 20.000,- dan komt de kleineondernemingsregeling te vervallen.

In de afweging om gebruik te maken van deze regeling, moet worden gekeken naar de verwachte omzet van de komende drie jaar. Tevens kan bij de afweging relevant zijn dat het recht om btw af te trekken bij inkopen verloren gaat door de nieuwe regeling. Indien je ons advies wenst over het bovenstaande, kun je contact met ons opnemen!