Is de MIA, Vamil of EIA interessant voor jou?

MIA Vamil EIA

Als ondernemer kun je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en energie-investeringsaftrek (EIA).

De EIA en MIA/Vamil zijn fiscale investeringsfaciliteiten in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor specifieke investeringen in energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën. Het kabinet heeft aangegeven dat de EIA vanaf 2023 structureel met 100 miljoen euro per jaar omhooggaat. De verhoging van de MIA wordt dan 50 miljoen euro per jaar.

MIA en Vamil

Met de MIA kun je je fiscale winst verlagen tot 45% van het geïnvesteerde bedrag. Het exacte percentage is onder meer afhankelijk van de invloed die het bedrijfsmiddel heeft op het milieu. De Milieu-Investeringsaftrek komt boven op de normale investeringsaftrek.

Vaak wordt de MIA gecombineerd met de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee kun je, op een zelfgekozen moment, tot 75% van de investering afschrijven.

Dit is zeer gunstig, aangezien je zo je winst verlaagt en dus ook minder belasting betaalt. Het voordeel van de VAMIL, is dat je zelf bepaalt wanneer je hiervan gebruikmaakt, bijvoorbeeld in een jaar waar je veel winst hebt gemaakt.

Milieulijst

Zowel bij de MIA als de VAMIL wordt er gebruikgemaakt van de Milieulijst. Deze lijst bevat alle bedrijfsmiddelen die voor de regelingen in aanmerking komen.

MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap.
Voor de meeste bedrijfsmiddelen op de Milieulijst kunt u zowel MIA- als Vamil-voordeel krijgen.

Let op: de Milieulijst wijzigt, dus zorg dat je deze goed in de gaten houdt. De investering per bedrijfsmiddel moet minimaal € 2.500 zijn en binnen 3 maanden na aankoop worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Let hier goed op. Bij een te late aanmelding vervalt het recht op toepassing van de regeling.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is, of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt jouw fiscale winst. De voorwaarden zijn gelijk aan de MIA, alleen geldt er een energielijst in plaats van een milieulijst. Een paar voorwaarden:

  • De investering in het bedrijfsmiddel dient minimaal € 2.500
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • Voor het bedrijfsmiddel is geen Milieu-Investeringsaftrek gebruikt. Een combinatie met eventueel KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) is mogelijk.

Informatie RVO:

Energie-InvesteringsAftrek

MIA en Vamil voor ondernemers

Heb je vragen over bovengenoemde regelingen, neem dan contact met ons op!