Meer betalen door klimaatdoelen?

Box 3

De gemiddelde prijs voor EURO95 benzine was 1.39 euro in 2020, 1,61 euro in 2021 en dat bedrag steeg naar 1,92 euro in 2023. Een stijging van maar liefst 72%. Inflatie is tegenwoordig de norm, echter is het loonpeil in de meeste gevallen niet met hetzelfde percentage gestegen. De reden voor de stijging in brandstofprijzen is deels te wijten aan de stijging van de ruwe olie prijs. Dit komt deels door de ‘aftermath’ van de pandemie en deels door de oorlogvoering in Oekraïne. De prijzen worden halverwege 2023 naar mogelijkheid weer verhoogd, aangezien het oorspronkelijke accijnzenbeleid weer wordt hersteld (waar het tot juni 2023 op een verlaagd tarief zal staan). Hierdoor zou de gemiddelde stijging van fossiele brandstoffen nog meer toe kunnen nemen. De klimaatdoelen staan daarbij ook hoog in het vaandel bij het kabinet en dat heeft een effect op autobezitters.

Klimaatdoelen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft 2 voorstellen aangekondigd aan het kabinet om de klimaatdoelen te bewerkstelligen. Het kabinet wil namelijk werken naar een CO2 reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. Ten eerste wil Jetten verplichten om duurdere (en duurzame) biobrandstof te mengen met reguliere brandstoffen, waardoor de prijs van fossiele brandstoffen met 5 to 10 eurocent zal gaan stijgen. Dit omwille het verminderen van de gereden kilometers per automobilist. Ten tweede is de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) te laag en dient deze te verdubbelen per 2025. Verlichting komt er in de vorm van lastenverlichting voor kopers van tweedehands elektrische auto’s. Het kabinet trekt 600 miljoen euro uit de schatkist om de subsidies voor tweedehands elektrische voertuigen te bekostigen. Het subsidiebedrag verlaagd echter van 2000 euro tot 1000 euro per auto. Tot slot moeten leasevoertuigen vanaf 2025 allemaal elektrisch zijn.

De regelingen om de klimaatdoelen te halen zijn rigoureus te noemen. De doelen komen dichterbij, maar tegelijkertijd ontstaat er ook een financieel probleem: de vergroening vreet aan de brandstofaccijnzen inkomsten. Rekeningrijden moet dit gat dichten vanaf 2030 en daarvoor zijn alternatieven nodig in de tussentijd. Daarbij is het merendeel van het kabinet is van mening dat de lastenverhogingen moeten worden afgezwakt.

Wat betekent dit voor jou?

De doorsnee particuliere automobilist wordt ook belast en om dat te verklaren is het goed om te weten welke kosten er gemaakt worden. Als automobilist betaal je namelijk belasting. Er is een plicht om wegenbelasting te betalen (motorrijtuigenbelasting) voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Daarbij wordt er BPM betaald voor de aanschaf van nieuwe voertuigen. Als laatste, betaal je ook bijtelling indien je een auto leaset van de zaak (belasting over privé gereden kilometers).

Als eerste: de wegenbelasting, wat verandert er? 

Elektrische voertuighouders betalen tot 2026 geen wegenbelasting. Hierdoor zien de provincies steeds minder inkomsten, waardoor er is besloten om de tarieven te verhogen in 2023. Dit zal van kracht zijn in de volgende provincies: Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. In Zuid-Holland zal dit percentage maar liefst 4% bedragen. Om een persoonlijke inschatting van de wegenbelasting in te zien, raden wij deze pagina aan.

En wat gebeurt er met de BPM?

In principe is de aanschaf van een nieuw voertuig niet de meest ergonomische keuze, zeker niet met de huidige zorgen over het klimaat. Daarbij daalt de boekwaarde van een nieuwe auto het hardst in de eerste jaren.  Het BPM is afhankelijk van de CO2 uitstoot per kilometer, dit is geen vast tarief dus. In andere woorden: des te minder uitstoot, des te minder BPM. Voor elektrische voertuigen geldt zelfs dat er geen BPM op betaald hoeft te worden. Je BPM kan berekend worden met de volgende BPM-calculator. De BPM kan dus, zoals eerder gezegd, een flinke verhoging zien vanaf 2025. Hier wordt nog nadrukkelijk over gediscussieerd door het kabinet.

Bijtelling in 2023

Bijtelling is een fiscale regeling en het is van kracht op zakelijke rijders wanneer zij meer dan 500 privé kilometers rijden met een zakelijk voertuig. De bijtelling is dus de belasting over de gereden kilometers boven de 500 kilometergrens. Voor voertuigbezitters die rijden op benzine en diesel, verandert er niets. De bijtelling is en blijft 22% van de cataloguswaarde van het voertuig en dit heeft betrekking tot het belastbaar inkomen.

Voor een nieuwe elektrische auto betaal je 16% bijtelling tot een bedrag van 30.000 euro. Over het bedrag daarboven geldt 22% bijtelling. In 2022 lag de bijtellingsgrens nog op 35.000 euro. Wil je jouw bijtelling inzien, bezoek dan de volgende pagina.

Verzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen ondervinden meer kosten. De huurkosten van panden stijgen, energieprijzen gaan door het plafond en concurrentie neemt toe. Dit zal worden doorberekend aan klanten en dit zal de voornaamste reden van de algehele premiestijging zijn.

Tot slot: wat betekent dit allemaal?

Het is inmiddels duidelijk dat je als automobilist niet als winnaar uit de strijd (het jaar 2023) komt. Hoeveel de kosten zijn, ligt aan je provincie, aantal kilometers, je verzekering en of je een auto bezit of leaset. Een benzineauto bijvoorbeeld kost gemiddeld 50 euro per maand meer in 2023 en dit kan oplopen tot 100 euro per maand. De klimaatdoelen maken dit er niet beter op. Al om al is het duidelijk dat de brandstofrijders niet ontkomen aan de maatregelen. Eén voordeel: automobilisten staan er niet alleen voor, ook ondernemers treffen het zwaar door het nastreven van klimaatdoelen. “Samen staan we sterker dan alleen” is wat normaliter gezegd wordt, echter voelt het meer als zout op een wond voor de benadeelde partijen.

Let op, er is nog een lichtpuntje aan het einde van de tunnel: kilometervergoedingen gaan een verhoging zien van 0,19 eurocent naar 0,21 eurocent per kilometer. Dit zal niet opwegen tegen de stijging van de kosten, maar iets is beter dan niets in dit geval.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je op onze contactpagina of op AXPedia terecht. Ons team is meer dan bereid om uitleg te geven over de maatregelen en de daarbij horende consequenties.