Nieuwe regeling ouderschapsverlof

ouderschapsverlof

De regeling ouderschapsverlof is vernieuwd. Voorheen was het verlof nog onbetaald, met de nieuwe regeling kunnen ouders vanaf 2 augustus gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.

De nieuwe regeling ouderschapsverlof

De nieuwe regeling houdt in dat de eerste negen weken voor 70% van het (maximum) dagloon betaald wordt. De voorwaarde is dat ouders deze negen betaalde weken in het eerste levensjaar van hun kind opnemen (voor de eerste verjaardag). Het verlof is, net als de overige zeventien weken, onbetaald wanneer aan de voorwaarde niet is voldaan. De regeling geldt ook voor ouders van adoptie- of pleegkinderen. De dag van adoptie of plaatsing geldt dan als eerste dag. Betaald ouderschapsverlof van negen weken moet dan binnen een jaar na adoptie of plaatsing worden opgenomen.

De zeventien onbetaalde weken dient voor de achtste verjaardag van het kind te worden opgenomen. Daarna vervalt de mogelijkheid tot het nemen van ouderschapsverlof. Tijdens het ouderschapsverlof mag de arbeidsverhouding met de werknemer niet aangepast worden. De werknemer behoudt de functie en alle rechten die ze voor het verlof ook hadden.

Bij betaald ouderschapsverlof blijven de wettelijke verlofuren hetzelfde, voor de bovenwettelijke uren mag hierin worden afgeweken. Bij het onbetaalde ouderschapsverlof vervallen de verlofuren.

Betaling van het verlof en arbeidsverhouding

De werkgever betaalt de negen weken verlof niet zelf. Het UWV betaalt namelijk een uitkering van 70% van het loon (attentie: het kan zijn dat er in de CAO andere regels zijn opgenomen) Daarnaast ben je als werkgever vrij om zelf afspraken met medewerkers te maken, bijvoorbeeld om het loon aan te vullen tot 100%.

Actie voor werkgever

De werkgever vult een digitaal formulier in op de website van het UWV, nadat de werknemer het betaalde ouderschapsverlof heeft opgenomen. Je hoeft vooraf dus nog niets te regelen.

Het is aan te bevelen om aanstaande en nieuwe ouders in je bedrijf alvast over de nieuwe regeling te informeren. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan met Jorina van Sinttruije contact op.