NOW 6 aanvragen vanaf 14 februari tot en met 13 april

Het aanvragen van de subsidie in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid over de periode januari tot en met maart 2022, NOW-6 (de 8e periode), is vanaf 14 februari 2022 mogelijk. Je kunt tot en met 13 april 2022 NOW 6 aanvragen.

De hoofdlijnen van NOW-6 (8e periode):

  • Er is sprake van een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van de omzet over 2019 vergeleken met 2019
  • Er wordt met maximaal 90% omzetverlies rekening gehouden
  • Het vergoedingspercentage is 85% en het voorschotpercentage 80%
  • De referentiemaand voor de loonsom is oktober 2021
  • Bij het maximaal te vergoeden loon wordt uitgegaan van tweemaal het maximale dagloon
  • Het percentage loonsomvrijstelling blijft 15%. Dat betekent dat als achteraf blijkt dat de loonsom over de maanden januari tot en met maart 2022 meer dan 15% lager is dan 3 maal de loonsom over oktober 2021, de subsidie gekort wordt. Een loonsomdaling tot 15% heeft geen effect op de subsidie

In bijgaande link kun je het bericht van de Rijksoverheid lezen.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.