Vaarwel jubelton

In het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat de jubelton wordt afgeschaft. Wat houdt de jubelton in en wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de jubelton?

Wat houdt de jubelton in?

Vele klanten van ons maken gebruik van de jubelton. De jubelton is een eenmalige verhoogde belastingvrije schenking om vooral (klein)kinderen, neven of nichten aan een woning te helpen.

In 2022 kan een bedrag van € 106.671,- worden geschonken. De jubelton was bedoeld om starters een betere kans te geven op de woningmarkt.

Dit zijn de voorwaarden van de jubelton:

  • De ontvanger of partner van de schenking is tussen 18 en 40 jaar oud
  • De schenking wordt gebruikt voor o.a.:
  • de aankoop van een eigen woning
  • een verbouwing of onderhoud van de eigen woning
  • bouwtermijnen van een woning in aanbouw
  • een aflossing van een hypotheek of restschuld met betrekking tot de eigen woning
  • afkoop van erfpacht-, opstalrechten van de eigen woning

De vrijstelling geldt niet voor bijkomende kosten zoals kosten Nationale Hypotheek Garantie, taxatiekosten, notariskosten, bemiddelingskosten, boete- en bouwrente.

Een andere voorwaarde is dat het bedrag uiterlijk aan het einde van het tweede kalenderjaar, na het kalenderjaar waarin het geld is overgeboekt, wordt besteed.

Als je vandaag (3 januari 2022) een schenking ontvangt, dan heb je tot en met 31 december 2024 de tijd om de schenking op een juiste wijze te besteden.

Wat zijn de gevolgen?

We mogen ervan uitgaan dat het nieuwe kabinet niet lang zal wachten met het indienen van een wetsvoorstel tot afschaffing van de jubelton. Een afschaffing per 1 januari 2023 lijkt een reële optie, maar eerder is altijd mogelijk.

Je mag de verhoogde schenking in één keer betalen, maar ook gespreid over maximaal drie aaneengesloten kalenderjaren. Als er voor spreiding wordt gekozen, dan gelden gewoon de basisvoorwaarden van de jubelton.

Wil je de mogelijkheid open houden om belastingvrij € 106.671,- te schenken, dan kun je ervoor kiezen om de eerste betaling laag te houden, maar dat je toch de aangifte voor de schenkbelasting invult, waarin je aangeeft dat je een beroep doet op de verhoogde vrijstelling van de jubelton. In 2023 en 2024 kunnen de betalingen tot € 106.671,- worden aangevuld. Het geld moet wel voor 1 januari 2025 worden besteed. (denk ook aan het leeftijdscriterium)

Wil je meer weten? Neem dan met ons contact op.

Kantoor Rotterdam    Email: rotterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Kantoor Amsterdam  Email: amsterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)20 280 7050