Wat houdt de WSBO in?

WBSO

De WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een regeling in Nederland die bedrijven financieel voordeel biedt voor hun
research- en developmentactiviteiten (R&D). De WBSO is bedoeld om innovatie en technologische ontwikkeling in het bedrijfsleven te stimuleren.
Met de WBSO kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor medewerkers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. Dit kan zowel personeel op hbo- en universitair niveau als technisch wetenschappelijk personeel omvatten. Daarnaast kunnen ook kosten voor prototypes of technisch onderzoek in aanmerking komen voor subsidie.
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal uren dat aan R&D-activiteiten wordt besteed en de aard van de werkzaamheden. Bedrijven kunnen de WBSO-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel is om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten, wat uiteindelijk
de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen moet versterken.

Voor wie is de WBSO?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is van toepassing op een breed scala van Nederlandse bedrijven die loonbelastingplichtig zijn. Dit omvat niet alleen ondernemingen, maar strekt zich ook uit tot zelfstandige ondernemers, starters en eenmanszaken die onderworpen zijn aan inkomstenbelasting en zich bezighouden met technologische innovaties. De regeling heeft tot doel financiële ondersteuning te bieden aan entiteiten die zich inzetten voor het ontwikkelen van vernieuwende technische aspecten.

Wanneer kom je in aanmerking voor de WBSO?

WBSO-aanvragen worden voor diverse doeleinden ingediend, waaronder softwareprojecten, activiteiten in de maakindustrie en technisch- wetenschappelijk onderzoek (TWO). Voor een succesvolle aanvraag is het essentieel dat de ontwikkelingen technisch vernieuwend zijn binnen jouw onderneming en intern worden gerealiseerd. Belangrijk is te benadrukken dat de projecten nog moeten plaatsvinden, aangezien deze subsidieregeling niet van toepassing is met terugwerkende kracht. Het belang van een urenregistratieEen correcte urenregistratie is cruciaal om ervoor te zorgen dat de WBSO-urenadministratie accuraat is. Door de uren en werkzaamheden op de juiste wijze te documenteren, voorkomt u onaangename verrassingen in een later stadium. Hierbij is het essentieel om specifieke aandacht te besteden aan de werkzaamheden die daadwerkelijk in aanmerking komen voor de WBSO-regeling. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle R&D-werkzaamheden automatisch in aanmerking komen voor de WBSO.

Het belang van een urenregistratie

Een correcte urenregistratie is cruciaal om ervoor te zorgen dat de WBSO-urenadministratie accuraat is. Door de uren en werkzaamheden op de juiste wijze te documenteren, voorkomt u onaangename verrassingen in een later stadium. Hierbij is het essentieel om specifieke aandacht te besteden aan de werkzaamheden die daadwerkelijk in aanmerking komen
voor de regeling. Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle R&D-werkzaamheden automatisch in aanmerking komen voor de WBSO.

Het aanvraagproces van de WBSO regeling.

Het aanvraagproces voor de WBSO verloopt in grote lijnen als volgt:
De voorbereiding is cruciaal voordat je een aanvraag indient voor de WBSO. Begin met het identificeren van projecten die in aanmerking komen, gericht op speur- en ontwikkelingswerk (S&O), zoals het oplossen van technische knelpunten of het ontwikkelen van nieuwe producten of processen. Daarna zijn de volgende stappen belangrijk:

  1. Stel een gedetailleerde omschrijving op van het S&O-project en bepaal welke medewerkers betrokken zullen zijn. Een S&O-verklaring wordt opgesteld waarin de speur- en
    ontwikkelingsactiviteiten worden beschreven.
  2. Dien de aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). AXP Adviseurs kan u hierbij uiteraard bij ondersteunen. Dit kan digitaal worden gedaan via het eLoket op de website van de RVO. De RVO beoordeelt de ingediende aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de criteria van de WBSO. Hierbij wordt gekeken naar de mate van technische innovatie en de betrokkenheid van medewerkers bij het S&O-project.
  3. Bij goedkeuring ontvangt u een WBSO-beschikking waarin staat hoeveel fiscaal voordeel u krijgt voor het betreffende kalenderjaar.
  4. Gedurende het jaar moet u de daadwerkelijk bestede uren aan S&O-activiteiten registreren. Dit vormt de basis voor de uiteindelijke subsidie.
  5. Aan het einde van het kalenderjaar dient u een eindafrekening in bij de RVO, waarin je de werkelijk gerealiseerde S&O-uren rapporteert. Zorg ervoor dat deze registratie nauwkeurig is om verrassingen te voorkomen.

Mocht u vragen hebben of verdere ondersteuning wensen bij de registratievan WBSO-uren en gerelateerde R&D-werkzaamheden, staan wij tot uw beschikking. Samen streven we naar een optimale benutting van de mogelijkheden die de WBSO-regeling biedt.