Wat is een UBO?

UBO

Vandaag de dag is transparantie en het identificeren van de werkelijke eigenaren van bedrijven van cruciaal belang. Dit heeft geleid tot de opkomst van de term Ultimate Beneficial Owner (UBO), die verwijst naar de personen die uiteindelijk profiteren van of controle hebben over een organisatie. Om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en het risico op financiële misdrijven te verminderen, heeft de EU wetgeving ingevoerd die vereist dat bedrijven hun UBO’s registreren in een speciaal register. In dit artikel bespreken we de betekenis van UBO’s en voor welke ondernemers dit geldt.

Wat is een UBO?

De UBO’s, oftewel de uiteindelijk belanghebbenden, vertegenwoordigen de individuen die de eigenaars zijn van een organisatie of degenen die de beslissingsbevoegdheid hebben binnen die organisatie. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten in een BV, of personen die een aanzienlijk belang hebben in een VOF of maatschap, of die meer dan 25% van de stemrechten hebben bij een statutenwijziging van een stichting of vereniging. Als er geen individu is met een dergelijk belang van meer dan 25%, worden de hoger leidinggevenden, zoals de vennoten of de statutaire bestuurders, beschouwd als de UBO’s. Elke organisatie die onderhevig is aan UBO-registratie heeft één of meerdere UBO’s.

Waarom moet de UBO geregistreerd worden?

De UBO’s worden geregistreerd in het UBO register van de KvK. Het helpt fraude en witwassen van geld voorkomen. Het maakt inzichtelijk wie de uiteindelijke belanghebbende is van een onderneming of stichting. Het register is niet openbaar toegankelijk.

Wanneer moet je een UBO registreren?

Niet alle ondernemingen hebben een UBO. Een eenmanszaak of een VVE hebben bijvoorbeeld geen UBO. Bij een bv, nv of  cv kunnen verschillende belangen van toepassing zijn. De ondernemer bepaalt – op basis van deze belangen – als organisatie zelf welke personen de UBO’s zijn:

  • Personen met meer dan 25% van de aandelen
  • Personen met meer dan 25% van het stemrecht
  • Personen met meer dan 25% van het economisch belang
  • Personen die zeggenschap hebben op basis van andere middelen

Als geen van deze zaken van toepassing zijn dan zijn de  hoger leidinggevenden de UBO. Dit zijn dus alle personen die als statutair bestuurder van de organisatie in het KvK ingeschreven staan.

Bij een stichting is de selectie van de UBO anders. Bij een UBO kijk je naar andere belangen en bepaal je op basis hiervan de UBO:

  • Personen die recht hebben op een aandeel van meer dan 25% ven het vermogen van de stichting worden beschouwd als degenen die begunstigd zijn door het vermogen en kunnen worden aangemerkt als UBO’s. Als de stichting maximaal 3 van deze begunstigden heeft, worden al deze personen beschouwd als UBO’s.
  • Personen met meer dan 25% stemrecht
  • Personen die op een andere manier zeggenschap hebben, maar géén bestuurder zijn

Als geen van deze zaken van toepassing zijn dan zijn de  hoger leidinggevenden de UBO. Dit zijn dus alle personen die als statutair bestuurder van de organisatie in het KvK ingeschreven staan. Dit is vaak het geval bij een ANBI stichting.

Wat als je nog geen UBO hebt ingeschreven?

Als je nog geen UBO hebt ingeschreven voor je onderneming, dan kan dit alsnog via de website van de KvK.

 

Heb je vragen over de UBO? Dan kan je altijd contact met ons opnemen.