Wettelijke vakantiedagen van je werknemers vervallen per 1 juli

Iedere werknemer heeft per jaar recht op vier keer de wekelijkse werkuren aan vakantiedagen. Als je halverwege het jaar in dienst komt, bouw je vakantiedagen naar rato op. Naast de wettelijke vakantiedagen, kun je in je arbeidsovereenkomst of cao vaak extra vakantiedagen krijgen, de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Maar vervallen de vakantiedagen als ze niet op tijd worden opgenomen?

Vervallen van Wettelijke Vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld, vakantiedagen die je in 2023 hebt opgebouwd, vervallen op 1 juli 2024. Het is belangrijk dat werkgevers hun werknemers tijdig informeren over nog openstaande vakantiedagen en de gevolgen van het niet opnemen ervan. Als je werkgever dit niet doet, vervallen je vakantiedagen niet op 1 juli.

Uitzonderingen op de Vervaltermijn

Soms is het niet mogelijk om vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door drukte op het werk of arbeidsongeschiktheid. In zulke gevallen geldt een langere verjaringstermijn van vijf jaar. Werknemers die ziek zijn, kunnen vaak toch vakantiedagen opnemen, vooral als ze re-integratieverplichtingen hebben.

Bovenwettelijke Vakantiedagen

De extra vakantiedagen boven het wettelijke minimum verjaren pas na vijf jaar. Dit betekent dat vakantiedagen opgebouwd in 2023, vervallen op 31 december 2028. Om deze dagen te behouden, moet je als werknemer schriftelijk aangeven bij je werkgever dat je deze vakantiedagen niet wilt laten verjaren. Dit zet de verjaringstermijn opnieuw in werking.

Informatieplicht van de Werkgever

Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2018 moeten werkgevers hun werknemers actief informeren over het opnemen van vakantiedagen. Werkgevers moeten duidelijk maken hoeveel vakantiedagen je nog hebt en wat er gebeurt als je deze niet tijdig opneemt. Alleen als de werkgever dit kan bewijzen, kunnen vakantiedagen vervallen.

ATV-dagen

Voor ATV-dagen (Arbeidstijdverkortingsdagen) gelden andere regels dan voor vakantiedagen. De vervaltermijn van ATV-dagen is vaak geregeld in de cao of individuele arbeidsovereenkomst.

Check je cao

Sommige cao’s kunnen afwijkende regels hebben over de verval- en verjaringstermijnen van vakantiedagen. Controleer altijd je cao voor specifieke informatie.

 

Door deze regels goed te begrijpen, kun je optimaal profiteren van je vakantiedagen en voorkom je dat je opgebouwde dagen vervallen. Als je twijfels hebt, controleer dan je cao of bespreek het met je werkgever.