oktober 23, 2019
oktober 23, 2019

Nieuwe regeling: zakelijk leasen elektrische fiets

Door een nieuwe regeling omtrent het zakelijk leasen van een elektrische fiets, wordt het voor werknemers vanaf 1 januari 2020 fiscaal aantrekkelijk om op de fiets naar het werk te gaan. In deze blog lees je alles wat je moet weten over het zakelijk leasen van fietsen.

Wat is een aantrekkelijke elektrische fiets?

Met de nieuwe regeling wordt het eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijk om een elektrische fiets aan werknemers (ook DGA) te verstrekken. Zo wordt het gebruik van de elektrische fiets gestimuleerd. Onder fiets worden alle soorten fietsen verstaan, ook e-bikes en speed pedelecs. De bijtelling voor de fiets is op dezelfde systematiek gebaseerd als bij de bijstelling voor een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto.

Lage bijtelling van 7%

Het bijtellingspercentage voor een fiets is vanaf 2020 slechts 7%.  De fiets mag, naast de fietsritten tussen de woning en het werk, ook voor privé fietsritten gebruikt worden. Als de werknemer de fiets alleen zakelijk gebruikt, is de bijtellingsregeling alsnog van toepassing. De bijtelling van 7% wordt berekend over de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs van de fiets. inclusief omzetbelasting.  Accessoires die deel uitmaken van de fiets, maken ook deel uit van de consumentenadviesprijs. Onderhoudsbeurten en servicepakketten maken geen deel uit van de bijtelling maar komen voor rekening van de werkgever.  Een werknemer met een leasefiets komt niet meer in aanmerking voor de belastingvrije reiskostenvergoeding.

De werkgever stelt de elektrische fiets ter beschikking

De elektrische fiets wordt ter beschikking gesteld aan de werknemer. Dit betekent dat de werkgever eigenaar blijft van de elektrische fiets. Het gevolg hiervan is dat indien een werknemer uit dienst treedt, de fiets moet worden teruggegeven aan de werkgever. Als uitzondering hierop, kunnen werkgever en werknemer een overnamebedrag afspreken. Dit bedrag moet ten minste de waarde van fiets in het economisch verkeer zijn op het moment van de overname. Het overnamebedrag is belast als loon.

Het is voor de werknemer ook mogelijk om een eigen bijdrage te betalen. Dan wordt de bruto bijtelling van 7% verminderd met het nettobedrag dat de werknemer bijdraagt. Het resultaat kan nooit minder dan nihil zijn. Op grond van het Besluit Uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA), mag de btw bij de aanschaf van een de fiets vooraf bij de werkgever afgetrokken mag worden. Echter, slechts tot een btw-bedrag van de aanschafwaarde van de elektrische fiets van € 749,- inclusief btw.

Kunnen een auto én ook fiets samen ter beschikking worden gesteld?

Een leaseauto en -fiets mogen naast elkaar worden gebruikt. Als een werknemer een elektrische fiets gebruikt en met zijn of haar privéauto naar het werk komt, mag de werknemer nog steeds de zakelijke kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer declareren. Voor werknemers die al een zakelijke rijden, is het verstrekken van een (elektrische) fiets aantrekkelijker. Zij kunnen met de leasefiets de kinderen naar school brengen en vervolgens in hun leaseauto stappen en naar hun werk rijden.

Voor mensen die met een elektrische fiets naar hun werk willen gaan, hoeft het financieel niet altijd aantrekkelijk te zijn. Een werknemer die 15 kilometer moet afleggen naar zijn of haar werk, krijgt ongeveer € 1370,- reiskostenvergoeding per jaar. Deze vergoeding raakt de werknemer (deels)kwijt. In plaats daarvan betaalt is de werknemer een bijtelling verschuldigd. Met als gevolg dat de werknemer een elektrische fiets van € 1.500,- zo goed als zelf betaald heeft, terwijl de fiets eigendom blijft van de werkgever. Echter, in deze berekening zijn de gezondheidsvoordelen en milieuvriendelijkheid niet meegerekend. De toekomst zal uitwijzen welk argument het zwaarst weegt.

Site belastingdienst onderwerp: ter beschikking stellen fiets van de zaak

oktober 23, 2019
oktober 23, 2019

Informatie nieuwe Kleineondernemersregeling btw

Vanaf 1 januari 2020 gaat de kleineondernemingsregeling (afgekort: KOR) in de wet BTW,  flink veranderen. Zo kan er gekozen worden voor een btw-vrijstelling in plaats van de huidige korting. Wat de regeling inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn leggen we graag uit.

Kleineondernemersregeling tot en met 2019

De huidige kleineondernemingsregeling is bedoeld voor ondernemer die op jaarbasis minder dan € 1.833,- btw moeten afdragen. Als er aan de volgende voorwaarden is voldaan, kan het zijn dat er door de regeling minder of helemaal geen btw hoeft te worden afgedragen. Ten eerste is de eenmanszaak of onderneming een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Met andere woorden: rechtspersonen zijn uitgesloten voor deze regeling. De tweede voorwaarde is dat er na de voorbelasting een minimaal bedrag van € 1.883,- btw per jaar betaald moet worden. Ook moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn. Tot slot moet er voldaan zijn aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Voorwaarden nieuwe Kleineondernemersregeling vanaf 2020

Een van de voorwaarden van de huidige regeling is dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. Vanaf januari 2020 kunnen echter ook rechtspersonen kiezen van een vrijstelling van btw. Indien een onderneming van een eenmanszaak of van een B.V. ervoor kiest om gebruik te maken van de kleineondernemingsregeling, hoeft er geen aangifte van de omzetbelasting meer te worden gedaan. Rechtspersonen kunnen gebruik maken van deze regeling wanneer de jaarlijkse omzet niet hoger is dan € 20.000,-.

Gevolgen nieuwe Kleineondernemersregeling

De gevolgen van het gebruik maken van de regeling zijn als volgt. Ten eerste: u hoeft geen omzetbelastingaangifte meer te doen. Er hoeven dus ook geen facturen meer te worden ingestuurd. De btw op inkopen kunnen niet meer worden teruggevraagd of worden afgetrokken bij de belastingdienst. De keuze om gebruik te maken van de regeling, moet voor de duur van drie jaren worden vastgezet. Als de omzet stijgt tot boven € 20.000,- dan komt de kleineondernemingsregeling te vervallen.

In de afweging om gebruik te maken van deze regeling, moet worden gekeken naar de verwachte omzet van de komende drie jaar. Tevens kan bij de afweging relevant zijn dat het recht om btw af te trekken bij inkopen verloren gaat door de nieuwe regeling. Indien je ons advies wenst over het bovenstaande, kun je contact met ons opnemen!