Aangifte inkomstenbelasting 2023

Met maart in volle gang, staat een jaarlijks terugkerend ritueel voor de deur: de aangifte inkomstenbelasting. Geen reden tot paniek, maar het is wel handig om te weten waar je aan toe bent. In dit artikel nemen we een kijkje naar wat de inkomstenbelasting inhoudt, waar je op moet letten en hoe je dit proces zo soepel mogelijk kunt doorlopen. Ben je ZZP’er en heb je hulp nodig? Bij AXP Direct nemen we je volledige administratie over inclusief de inkomstenbelasting voor een vaste prijs. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Wanneer moet je aangifte doen?

Je moet aangifte doen als je €16 of meer terugkrijgt of €51 of meer moet betalen. Bedragen onder de €51 hoef je niet te betalen, en een teruggaaf onder de €16 keert de Belastingdienst niet uit.

Vanaf 1 maart kun je de aangifte voor 2024 indienen. Als je een aangiftebrief hebt ontvangen, moet de aangifte vóór de vermelde datum in de aangiftebrief binnen zijn, vaak uiterlijk 1 mei 2024. Mocht dit niet haalbaar zijn, kun je vóór 1 mei uitstel aanvragen tot 1 september 2024. In geval van verlate aangifte of afwijking van de aangifte na 1 mei, geldt een belastingrentetarief van 7,5 procent vanaf 1 januari 2024.

De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli na het betreffende belastingjaar tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte, eindigend maximaal 6 weken na de aangiftedatum. Voor de aangifte van 2023 wordt dus vanaf 1 juli 2024 belastingrente in rekening gebracht.

Om snel duidelijkheid te krijgen over het te betalen of terug te ontvangen bedrag, is het raadzaam om de aangifte vóór 1 april in te dienen. De Belastingdienst belooft dat je vóór 1 juli bericht ontvangt. Bij aangifte na 1 april streeft de Belastingdienst ernaar binnen 3 maanden te reageren, meestal met een definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering en eventueel een definitieve aanslag Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen ontvang je eerst een voorlopige aanslag.

Belangrijk: om boetes te voorkomen moet de aangifte in ieder geval vóór 14 juli 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij verzuim na deze datum kunnen verzuimboetes variërend van €385 tot €5.514 worden opgelegd, afhankelijk van eventuele herhalingen.

Persoonlijke gegevens

Voor het indienen van de inkomstenbelasting zijn een aantal gegevens nodig:

Persoonlijke gegevens

 • Het burgerservicenummer (bsn) en dat van je partner en kinderen
 • je rekeningnummer
 • jouw DigiD en dat van je partner

Inkomsten

 • Je jaaropgaven over 2023
  En als je die niet hebt: de salarisstroken
 • Ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2023 van de betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2023 van je spaarrekening en dat van je kinderen
 • het jaaroverzicht 2023 van jouw beleggingen

Wonen

 • De WOZ-waarde van je huis met peildatum 1 januari 2022
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die je vorig jaar van de gemeente hebt gekregen of bij het WOZ waarde loket
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

Aftrekposten worden nooit vooraf ingevuld. Je zult dus goed moeten kijken waar je recht op hebt. Je kan hier zien welke aftrekposten er zijn. Je hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen.
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • gegevens over dividend

Waar moet je op letten?

Middelingregeling

Als je in 2023 aanzienlijk meer of minder inkomen hebt dan in voorgaande jaren, of dan je in 2024 verwacht, zou je weleens kunnen profiteren van de middelingsregeling. Met deze regeling wordt jouw inkomen gemiddeld over een periode van drie jaar, waarna de belasting opnieuw wordt berekend op basis van dit gemiddelde inkomen. Het resultaat wordt vergeleken met de belasting die je werkelijk hebt betaald over die drie jaren. Na aftrek van een drempel kan dit betekenen dat je recht hebt op teruggaaf van het verschil.

Belangrijk om te weten: de middelingsregeling is voor het laatst van toepassing op het tijdvak 2022, 2023 en 2024. Middelen over de jaren 2023, 2024 en 2025 is niet meer mogelijk. Daarom is het nu essentieel om goed na te denken over welke jaren je wilt betrekken in een middeling. Elk jaar kan namelijk slechts eenmaal in een middeling worden meegenomen.

Zorgkosten

Heb je zorgkosten die jouw zorgverzekering niet vergoedt? In dat geval kun je mogelijk bepaalde kosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt vooral als je aanzienlijke uitgaven hebt voor ziekte, invaliditeit, of andere medische behoeften, zoals bij chronische ziekten, beperkingen, of op latere leeftijd. Het is echter belangrijk om te weten dat je alleen kosten kunt aftrekken die niet vergoed worden en dat deze aftrekbaar zijn in het jaar waarin je ze hebt betaald. Houd er rekening mee dat enkel het gedeelte van de kosten dat het drempelbedrag overstijgt, aftrekbaar is. Bij het invullen van je online aangifte wordt dit drempelbedrag automatisch berekend, inclusief de aftrekbare zorgkosten. Ook als je weinig of geen inkomstenbelasting betaalt, is het aan te raden online aangifte te doen, aangezien je mogelijk een tegemoetkoming ontvangt voor je zorgkosten, die apart wordt uitbetaald naast de belastingteruggaaf.

Box 3

Voor box 3 is de stand van het vermogen op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Onder bezittingen in box 3 vallen:

 • spaartegoeden
 • investeringen (zoals aandelen, obligaties, en beleggingsfondsen)
 • onroerend goed, waaronder beleggingsvastgoed en tweede woningen
 • contant geld
 • cryptovaluta
 • groene beleggingen

In box 3 wordt vermogensbelasting geheven op het deel van je vermogen dat boven het belastingvrij vermogen van €57.000 of het dubbele bedrag van €114.000 voor fiscale partners uitkomt. Momenteel wordt deze belasting berekend op basis van algemeen veronderstelde rendementspercentages over het vermogen. Je mag schulden van je vermogen aftrekken. Stel dat je bijvoorbeeld €80.000 aan beleggingen hebt, maar tegelijkertijd een studieschuld van €30.000 hebt; dan mag je die schuld van je vermogen aftrekken en hoef je geen vermogensbelasting te betalen. Het is belangrijk op te merken dat er wel een drempel geldt voor schulden, namelijk €3.400 of €6.800 voor fiscale partners.

Investeringen in groene projecten, zowel via groene beleggingen als groen sparen, betekenen dat je geld inlegt in fondsen of bij banken die betrokken zijn bij specifieke milieuprojecten. Dergelijke groene beleggingen in 2023 leveren dubbel belastingvoordeel op. Allereerst is er een vrijstelling voor groene beleggingen, wat betekent dat je alleen belasting betaalt als de waarde van deze beleggingen een bepaald bedrag overschrijdt. In het fiscale jaar 2023 bedraagt deze vrijstelling €65.072 en €130.144 voor fiscaal partners. Bovenop deze vrijstelling heb je ook recht op een extra heffingskorting die je kunt aftrekken van je inkomstenbelasting. Deze korting is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar je recht op hebt. Dit komt neer op een maximumbedrag van €455,50 per fiscale partner in 2023.

Contact

Heb je meer vragen over de inkomstenbelasting? Of wil je wat meer weten over onze diensten? Bij AXP helpen we je graag! Maak geheel vrijblijvend een afspraak.

Ben je ondernemer en heb je hulp nodig met belastingaangifte? Bij AXP Direct nemen we je volledige administratie over inclusief de inkomstenbelasting voor een vaste prijs. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.