Belastingplan 2024 – ingestemd maar wel flink gewijzigd

belastingplan 2024

Afgelopen week moest de Nederlandse Tweede Kamer snel handelen voor het recess en de aankomende verkiezingen in november 2023. Het belastingplan voor 2024 moest worden goedgekeurd. In de late uren van 26 oktober tot de vroege ochtend van 27 oktober werden de laatste amendementen besproken en goedgekeurd.

In het goedgekeurde belastingplan voor 2024 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het toptarief in box 2 gaat vanaf januari 2024 omhoog van 31% naar 33%. Tegelijkertijd stijgt het tarief in box 3 naar 36%, dit betekent dat vermogensbezitters zich moeten voorbereiden op een hogere belastingdruk.

Een verrassende wending was de beslissing om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 niet af te schaffen. Het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen bv als financiële dekking ging omlaag van € 700.000 naar € 500.000. Dit heeft directe gevolgen voor bedrijven en hun financiële planning.

De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling werd bijna de helft minder, waardoor deze uitkomt op 13,31%. Dit raakt met name kleine en middelgrote bedrijven, die hun fiscale strategieën moeten heroverwegen.

De 30%-regeling, die expats en internationale werknemers beïnvloedt, wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2024 geldt een maximum van 30% van het belastbare loon gedurende de eerste 20 maanden. Dit wordt gevolgd door 20% gedurende de volgende 20 maanden en 10% gedurende de laatste 20 maanden. Na 60 maanden vervalt deze regeling, maar er is een overgangsregeling voor werknemers met een 30%-beschikking in het laatste tijdvak van 2023.

Per 2025 gaat het percentage van de vrijstelling voor de bedrijfsopvolgingsregelingen in de erf- en schenkbelasting minder omlaag dan oorspronkelijk voorgesteld. Het percentage, dat nu op 83% staat, gaat omlaag naar 75%, terwijl aanvankelijk het voorstel was om het naar 70% te verlagen.

Opvallend was ook de wijziging in de accijnstarieven. Het oorspronkelijke voorstel om de accijns op alcohol met 16,3% te verhogen wordt minder. Het accijnstarief op tabak gaat juist omhoog. Dit heeft directe gevolgen voor consumenten, met hogere prijzen voor tabaksproducten en een iets minder sterke stijging voor alcoholische dranken.

Advies

Bij de komende veranderingen in het belastingplan is goede voorbereiding cruciaal. Het Belastingplan 2024 brengt kansen en uitdagingen met zich mee voor elke ondernemer. AXP Adviseurs staat klaar om ondernemers te begeleiden, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken. Met onze expertise en toewijding aan jouw financiële welzijn, kun je met vertrouwen naar de toekomst kijken en jouw financiële doelen realiseren. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar.