Belastingplan 2024 – Veranderingen voor ondernemers

belastingplan 2024

Het jaar 2024 staat voor de deur en dat betekent dat er weer nieuwe belastingregelingen en -wijzigingen op komst zijn. Voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen is het van groot belang om te begrijpen hoe deze veranderingen hun financiën beïnvloeden. In deze serie nemen we je mee in het nieuwe belastingplan voor 2024.

MKB-winstvrijstelling

Vanaf 1 januari 2024 gaat de mkb-winstvrijstelling omlaag van 14% naar 12,7%. Dit wil zeggen dat je meer belasting moet betalen over de in dat jaar behaalde winst. Het is verstandig om tijdig je financiële planning en boekhoudkundige strategieën aan te passen. Zo kun jede impact van deze veranderingen beperken en je financiële stabiliteit waarborgen.

BOR & DSR

In de complexe wereld van erfenissen en schenkingen staan grote veranderingen op het punt te gebeuren. De bestaande bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) vormen cruciale instrumenten voor ondernemers die hun bedrijf willen doorgeven aan de volgende generatie, zonder zware belastinglasten te dragen.

Nieuwe Beperkingen in 2024

Vanaf 2024 geldt er echter een beperking voor deze regelingen. Ze zullen uitsluitend van toepassing zijn op het ondernemingsvermogen. Niet langer gelden voor vermogen uit de verhuur van onroerende zaken. Dit betekent dat bedrijfspanden, huizen of akkers die worden verhuurd, niet langer onder deze gunstige regelingen vallen vanaf 1 januari 2024. Beleggingsvermogen mag nog slechts tot 5% van het totale beleggingsvermogen meetellen tot 2025 voor de BOR, en later voor de DSR. Ook bedrijfsmiddelen voor privégebruik met een waarde van meer dan € 100.000, zoals onroerende zaken, boten, auto’s of vliegtuigen, vallen niet onder deze regelingen vanaf 2025.

Deze wijzigingen treffen ondernemers die een bedrijf erven of schenken en die aan de specifieke voorwaarden van de BOR en DSR voldoen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen en je financiële strategieën hierop af te stemmen. De verschillende ingangsdata, met de wijzigingen die op diverse momenten ingaan, maken het cruciaal om alert te blijven.

Leeftijdsgrens en Aanpassingen in 2025

Vanaf 2025 geldt er een nieuwe leeftijdsgrens. Heb je een bedrijf ontvangen via schenking, dan kun je alleen nog gebruikmaken van belastingvoordelen als je 21 jaar of ouder bent. Deze regel, die deel uitmaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), biedt een uitweg om erf- of schenkbelasting te minimaliseren.

Aan de andere kant, als je een bedrijf schenkt, ondergaat de doorschuifregeling (DSR) ook enkele aanpassingen. De nieuwe eigenaar hoeft niet langer minimaal 3 jaar in dienst te zijn om van deze regeling te profiteren.

Meer mogelijkheden voor herinvesteringsreserve (HIR)

Vanaf 1 januari 2024 wordt een nieuwe mogelijkheid geïntroduceerd met betrekking tot de herinvesteringsreserve (HIR) in Nederland. Ondernemers die een deel van hun bedrijf moeten stopzetten als gevolg van overheidsmaatregelen, kunnen de HIR benutten om te investeren in een ander bedrijf. De herinvesteringsreserve is een belastinguitstelmechanisme, toegepast wanneer een bedrijfsmiddel met winst wordt verkocht. Voorheen was het gebruik van de HIR beperkt tot de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen binnen dezelfde onderneming, zoals machines of voertuigen. Vanaf 2024 kunnen ondernemers deze reserve echter ook aanwenden voor investeringen in andere ondernemingen. Hierdoor wordt belastingbetaling over de behaalde winst uitgesteld.

In een tijd waarin veranderingen in belastingwetgeving de financiële koers kunnen beïnvloeden, is het essentieel om goed voorbereid te zijn. Het Belastingplan 2024 brengt een mix van kansen en uitdagingen met zich mee, en elke ondernemer heeft een unieke financiële situatie. Het nemen van proactieve stappen en het begrijpen van de implicaties van deze wijzigingen is van groot belang om financieel succes te waarborgen. Gelukkig staat AXP Adviseurs altijd paraat om IB-ondernemers te begeleiden bij het maximaliseren van voordelen en het minimaliseren van nadelen die voortvloeien uit deze belastingwijzigingen. Met onze expertise en toewijding aan jouw financiële welzijn, kun je met vertrouwen naar de toekomst kijken. Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.