De rol van administratie- en accountantskantoren verandert

Mario de Laat - AXP Adviseurs

De rol van administratie- en accountantskantoren is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar traditioneel de focus vooral lag op het verwerken van administraties en het opstellen van jaarrekeningen, is er tegenwoordig een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket. Dit komt onder andere door de digitalisering van de maatschappij en de toenemende complexiteit van de financiële wet- en regelgeving. Mario neemt jullie graag mee in de ontwikkelingen bij AXP Adviseurs (AXP).

De veranderende rol van het kantoor

Advies

Een van de belangrijkste veranderingen binnen AXP is de verschuiving van administratie naar advies. Waar voorheen het verwerken van administratie en het opstellen van jaarrekeningen centraal stonden, is er nu steeds meer behoefte aan advies op het gebied van strategie, risicomanagement, IT en uiteraard fiscaal advies. Bedrijven verwachten dat hun kantoor met hen meedenkt en hen adviseert over belangrijke vraagstukken.

Technologie en data-analyse

Een andere verandering is de opkomst van technologie en data-analyse. AXP maakt gebruik van geavanceerde software en data-analyse om werkzaamheden efficiënter en nauwkeuriger uit te kunnen voeren. Hierdoor kunnen wij meer waarde toevoegen aan onze dienstverlening en bijvoorbeeld proactief signaleren waar verbeteringen mogelijk zijn.

Duurzaam en sociaal verantwoord

Er is ook sprake van een veranderende rol in de maatschappij. Bedrijven worden steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten hierover verantwoording afleggen. Wij kunnen hierbij helpen door klanten te adviseren over duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemen.

Bedrijfscoach of accountant?

Ik zie mijzelf meer als een bedrijfscoach. Veel collega’s op kantoor houden zich met de taken van een accountant bezig. We zijn financieel specialist en hebben kennis van boekhouding, belastingwetgeving en financiële rapportagestandaarden. Wij worden ingeschakeld om de financiële gezondheid van een organisatie te beoordelen, om te zorgen dat de financiële verslaggeving voldoet aan wettelijke eisen en om te adviseren over belastingaangiften en -planning. Dit werk is hiermee meer gericht op het verleden en op het vaststellen van feiten en cijfers.

In mijn rol als bedrijfscoach help ik als professional MKB bedrijven hun prestaties te verbeteren door middel van coaching en advies. Naast financiële- en fiscale kennis beschik ik over een brede kennis van bedrijfsprocessen en organisatieontwikkeling. Ik kan organisaties helpen om hun strategie en doelen te bepalen en om veranderingen door te voeren. Het werk van een bedrijfscoach is vaak gericht op de toekomst en op het realiseren van verandering en groei.

Kortom, naast onze administratieve taken gaan we ons nog meer richten op het leveren van waardevolle inzichten en advies aan klanten, gebruikmakend van geavanceerde technologieën en met een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook vanwege de groei van het kantoor zullen we onze dienstverlening verder uitbreiden. Dit biedt nieuwe kansen voor zowel AXP als onze klanten. Door ons te blijven ontwikkelen en ons aan te passen aan de veranderende rol voor ons als kantoor, kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen in het adviseren en ondersteunen van nationale- en internationale bedrijven.

Wil jij jouw rol als bedrijfscoach bij ons bedrijf voortzetten, neem dan voor met mij contact op.

Kort over Mario

Als belastingadviseur- en bedrijfscoach richt Mario zich vooral op het geven van advies. Om dit op een juiste manier te doen, heeft hij diverse studies gevolgd en ervaring opgedaan bij gerenommeerde accountantskantoren, om vervolgens in 1999 een eigen kantoor te beginnen. AXP Adviseurs is inmiddels uitgegroeid naar een onderneming met twee vestigingen, achttien specialisten en ruim zeshonderd cliënten. Het oplossen van fiscale, strategische, organisatorische en bedrijfseconomische vraagstukken vindt hij het leukste van zijn werk. Mario is opgenomen in het RB register en het bedrijf is bij NOAB aangesloten.