DGA-lening van de BV: zakelijke voorwaarden en excessief lenen

Als dga kun je vaak vrij eenvoudig een lening bij jouw bv afsluiten. Op deze manier stel je belastingheffing uit. Bij de verstrekking van een dga-lening spelen zakelijke voorwaarden een belangrijke rol. Een lening kan ook als excessief worden aangemerkt. In dit artikel bespreken we de zakelijke voorwaarden bij een dga-lening en gaan we in op het begrip excessief lenen.

Zakelijke voorwaarden bij een dga-lening van de BV

De belastingdienst stelt dat een dga-lening van de bv altijd aan zakelijke voorwaarden moet voldoen. Onder zakelijke voorwaarden wordt onder andere verstaan:

 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over aflossing van de lening aan de bv
 • De dga biedt de bv zekerheden aan. De in de leningsovereenkomst opgenomen zekerheden moeten wel een bepaalde realiteitswaarde hebben. Zo wordt door de fiscus een positieve/negatieve hypotheekverklaring matig gewaardeerd. Een tweede hypotheek heeft waarde als het eerste recht van hypotheek (veelal verleend aan de bank) niet al de volledige zekerheid ‘opslokt’.
 • Er is sprake van een zakelijke rente. De rente op een lening voor je eigen woning is aftrekbaar, wat het een aantrekkelijke regeling maakt. Dit voordeel geldt overigens niet bij leningen voor andere doeleinden dan een eigen huis, zoals bijvoorbeeld voor een vakantiewoning, een privéauto of beleggingen. Een zakelijk gesloten geldleningsovereenkomst kan tijdens de looptijd een onzakelijk karakter krijgen, bijvoorbeeld omdat de rente fiscaal gezien een onzakelijk karakter heeft gekregen. Het niet (tijdig) herstellen naar aan zakelijk karakter kan tot gevolg hebben dat fiscaal bezien de lening niet kan worden afgewaardeerd.
 • De bv kan naast de lening zelf aan de verplichtingen blijven voldoen
 • De lening zou ook verstrekt kunnen worden aan een andere derde partij met vergelijkbare omstandigheden
 • De lening is schriftelijk vastgelegd in overeenkomst. Met een schriftelijke overeenkomst worden misverstanden voorkomen. De volgende onderwerpen worden in een leningsovereenkomst opgenomen:
  • Jouw naam en adresgegevens
  • De naam en adresgegevens van de bv
  • Het bedrag dat je van de bv leent
  • De looptijd van de lening en de wijze van terugbetalen
  • Het rentetarief
  • Renteberekening per maand of per jaar en vooraf of achteraf
  • Het onderpand dat je als zekerheid stelt voor de lening en wat er gebeurt als de waarde van het onderpand daalt tot onder het bedrag van de lening
  • De gevolgen voor jou als je niet aan de voorwaarden voldoet of kunt voldoen

Wanneer niet zakelijk

 • De lening voldoet niet aan de hierboven genoemde zakelijke voorwaarden
 • Je komt de zakelijke voorwaarden niet na

Het is belangrijk te voorkomen dat de Belastingdienst de lening als onzakelijk gaat bezien. In dat geval kan de lening namelijk als inkomsten beschouwd worden, met alle fiscale gevolgen van dien.

Excessief lenen

Momenteel is het voor de dga vaak mogelijk om geld uit de bv te lenen zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen. Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels een gewijzigd wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt.

Vanaf 1 januari 2023 moeten dga’s die meer dan 700.000 euro van hun eigen bv lenen inkomstenbelasting in box 2 betalen. Boven dat bedrag zal het tarief inkomstenbelasting 26,9% (tarief box 2 2022) van toepassing zijn. Een uitzondering geldt voor de financiering van jouw eigen woning.

Er zijn oplossingen om het excessief gebruik tegen te gaan? De maatregel gaat in 2023 in. Beschik je over voldoende liquide middelen, dan kun je de lening voor een gedeelte aflossen.  Een andere mogelijkheid is om dividend uit te keren. Het box 2 inkomstenbelastingtarief van 26,9 procent is dan van toepassing. Andere opties zijn mogelijk het verkopen of overdragen van vastgoed dan wel herfinancieren bij een bank.

Aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Wil je meer informatie over lenen van de bv dan wel het ingediende wetsvoorstel inzake excessief lenen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over AXP Adviseurs

Vestiging Rotterdam

Wijnhaven 17
3011 WH Rotterdam
Email: rotterdam@axp.nl
Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Vestiging Amsterdam

Gatwickstraat 33 (7de verdieping)
1043 GL Amsterdam 
Email: amsterdam@axp.nl
Telefoon: +31 (0)20 280 7050

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *