NOW 8e aanvraagperiode loopt tm 13 april

NOW 8e aanvraagperiode

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondersteunt ondernemers met personeel die door de coronacrisis in een bepaalde periode omzet verliezen. Ook startende ondernemers met personeel kunnen gebruikmaken van NOW.

Status NOW regeling

De 8e aanvraagperiode (formeel NOW6) geldt voor de periode januari, februari en maart 2022 en loopt tot en met 13 april 2022 via UWV.

Doelgroep

Bedrijven met personeel die minimaal 20% omzetverlies hebben, en ondernemers met personeel die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021, kunnen een aanvraag doen voor de 8e aanvraagperiode NOW.

NOW is voor bedrijven die door corona minder of geen werk hebben voor hun medewerkers. De tegemoetkoming in de loonkosten is voor zowel vast als flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven in Nederland die sociaal verzekerd zijn.

Voorwaarden

  • Gaat over het omzetverlies van de maanden januari, februari en maart 2022.
  • De referentiemaand voor de loonsom is oktober 2021.
  • Voor starters gelden andere referentieomzet-periodes. De periode hangt af van de datum waarom de onderneming startte.
  • Je mag NOW6 aanvragen als je minimaal 20% omzetverlies hebt.
  • Je mag tot maximaal 90% van het omzetverlies opgeven, ook al heb je meer omzetverlies.
  • Je ontvangt een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies.
  • De vergoeding bedraagt maximaal 2 keer het maximale dagloon.
  • Het voorschotpercentage bedraagt 80%.
  • Er geldt een bonus en dividendverbod voor 2022.
  • Er geldt een inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van werk-naar-werk’ traject.

Op de pagina van het UWV kun je alle voorwaarden van de 8e aanvraagperiode en de voorgaande aanvraagperiodes bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *