Subsidie voor R&D – De innovatie box

innovatie box

Bezig met technische ontwikkelingen van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur? Wellicht is de innovatie box dan interessant voor jou.
De innovatie box is een fiscale stimuleringsmaatregel die bedrijven aanmoedigt om te investeren in innovatieve activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe intellectuele eigendommen. Het doel is om de belastingdruk te verminderen en zo de financiële lasten van onderzoek en ontwikkeling te verlichten. Met deze box kan je de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen. Deze winsten worden dan slechts tegen een belastingtarief van maximaal 9% belast. Dit stimuleert bedrijven om te investeren in vernieuwende projecten en technologieën, waardoor ze concurrerender worden op de markt.
Om in aanmerking te komen voor de innovatie box moeten bedrijven aantoonbaar bezig zijn met het ontwikkelen van innovatieve producten, processen, software, of andere immateriële activa. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld octrooien, auteursrechten, en softwareontwikkeling. De winsten die voortkomen uit deze innovatieve activiteiten worden vervolgens tegen een lager belastingtarief belast in de innovatie box.

Voorwaarden WBSO-beschikking
Wil je voor deze regeling in aanmerking komen, dan dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen:
Je hebt een WBSObeschikking. Bij een netto groepsomzet van € 50 miljoen euro of lager en een netto omzet uit innovatieve activa van minder dan € 7,5 miljoen per jaar, is het hebben van een WBSO-beschikking voldoende. Meer informatie over de WBSO-beschikking vind je hier. Bij grotere omzetten is er naast een WBSO-beschikking tevens een patent (of een vergelijkbaar recht) vereist.

Forfaitaire regeling innovatie box voor het MKB

De innovatie box moedigt niet alleen grote ondernemingen aan om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar biedt ook kansen voor het midden- en kleinbedrijf om te profiteren van belastingvoordelen. Om het mkb meer te laten profiteren van de innovatiebox, is het innovatie box forfait ingevoerd. Deze maatregel maakt het mogelijk om gedurende 3 jaar maximaal 25% van de winst als forfaitair op te geven. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie aan de winst heeft bijgedragen. Een tijdrovende en dus kostbare administratie is dan niet nodig. De maximale winst die in aanmerking komt bedraagt € 100.000. Dit betekent dat maximaal € 25.000 tegen 9% belast wordt in plaats van de gebruikelijke VPB-tarieven.
Het toepassen van de innovatie box vereist vaak deskundig fiscaal advies. AXP Adviseurs beschikt over professionals die bekend zijn met belastingwetgeving en fiscale stimuleringsmaatregelen. Neem gerust met ons contact op.