Toch procedure voor niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen

Bezwaar box-3

Het kabinet stelt voor om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten voor niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020. Dit is afgelopen vrijdag bekend gemaakt. Daarnaast zegt staatssecretaris Van Rij toe dat die groep aanspraak kan maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad de belastingplichtigen in een nieuwe zaak in het gelijk stellen.

In één keer een besluit

Het indienen en afhandelen van deze verzoeken levert veel werk op, zowel voor belastingplichtigen, belastingadviseurs als voor de Belastingdienst, omdat ieder verzoek individueel behandeld moet worden.

Er is toegezegd dat alle niet bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de HR, naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Zo wordt voorkomen dat zij alsnog een verzoek moeten indienen, mocht de HR de belastingplichtigen in een procedure in het gelijk stellen. Individuele niet-bezwaarmakers hoeven daardoor nu geen actie te ondernemen.

Het kabinet benadrukt dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

Bron: Rijksoverheid + Accountancy van morgen

Wil je meer informatie over dit artikel?

Neem gerust met ons contact op.

Vestiging Amsterdam: telefoonnummer 020 – 280 7050; amsterdam@axp.nl 

Vestiging Rotterdam: telefoonnummer 010 – 492 10 75; rotterdam@axp.nl