Verandering 30% regeling

30%

De 30%-regeling in Nederland is bedoeld om internationale ondernemers en hoogopgeleide professionals te verwelkomen. Het is lang een aantrekkelijke regeling geweest voor mensen die hun expertise inzetten voor de Nederlandse economie. Recentelijk zijn er echter veranderingen in het beleid aangekondigd die van invloed zijn op de uitvoering van deze regeling.

De 30%-regeling is een gunstige belastingregeling in Nederland, speciaal ontworpen voor internationale ondernemers en professionals. Het doel is om Nederland aantrekkelijker te maken voor mensen die vanuit het buitenland komen ondernemen, investeren en werken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen die aan de criteria voldoen, genieten van belastingvoordelen, waardoor ze tot 30% van hun salaris belastingvrij ontvangen. Dit helpt hen bij de extra kosten die gepaard gaan met werken in een ander land zoals verhuiskosten, reiskosten of de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Voorwaarden

Om van de regeling gebruik te maken zijn er verschillende voorwaarden:

  • De werknemer moet zijn aangenomen uit het buitenland
  • De werknemer moet in Nederland zijn ingeschreven voor de loonheffing
  • De werknemer dient een specifieke deskundigheid te hebben die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt
  • In de 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van het werk in Nederland heeft de werknemer gedurende meer dan 16 maanden buiten een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
  • Werkgevers moeten goedkeuring aanvragen bij de Nederlandse Belastingdienst voor het gebruik van de regeling, met een maximale duur.

De geschiktheid wordt vaak bepaald op basis van het salaris, dat in 2023 minimaal €41.954 moet bedragen (of €31.891 voor werknemers onder de 30 met een wetenschappelijke graad). Deze bedragen zijn vóór belastingvrije vergoedingen.

Verandering 2024

De 30% regeling versobert in 2024. Er zal vanaf dan een aftopping van de 30%-regeling op het salaris boven de zogenoemde Balkenendenorm (WNT-norm), die in 2023 €223.000 bedraagt. Deze aftopping, eerder aangekondigd in het Belastingplan van vorig jaar, wordt van kracht op 1 januari 2024. Ook hiervoor geldt een overgangsregeling: werknemers die al in december 2022 de 30%-regeling ontvingen, zullen de aftopping pas ervaren vanaf 1 januari 2026.

De 30%-regeling ondergaat gedurende een periode van 5 jaar een geleidelijke afbouw naar een 10%-regeling. Concreet betekent dit dat gedurende de eerste 20 maanden van deze periode nog steeds 30% van het salaris onbelast kan worden vergoed. In de daaropvolgende 20 maanden daalt dit percentage naar 20%, en gedurende de laatste 20 maanden bedraagt de onbelaste vergoeding 10% van het salaris.

Werknemers die al in december 2023 in aanmerking kwamen voor de 30%-vergoeding vallen onder een overgangsregeling. Zij zullen niet te maken krijgen met de afbouw van de vergoeding. Dit is van toepassing op zowel bestaande werknemers met de 30%-regeling als op buitenlandse werknemers wiens tewerkstelling in Nederland begint vóór 31 december 2023.

Let op! Een deel van de veranderingen moeten nog worden ingestemd door de eerste kamer!

Benieuwd wat deze verandering voor jouw onderneming betekend? We staan voor je klaar! Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team van professionals staat klaar om jou te adviseren over dit vraagstuk