Verplichte AOV voor ZZP’ers: wat je moet weten

aov

Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd dat alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) waarschijnlijk vanaf 1 januari 2027 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten hebben. Deze verplichting komt voort uit het pensioenakkoord dat is gesloten tussen verschillende partijen.

Met deze verplichte verzekering wil de overheid alle werkenden beschermen tegen de financiële gevolgen als ze niet kunnen werken door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval. Hierdoor worden de kosten en risico’s voor de samenleving kleiner.

Wie en wanneer?

De verplichte AOV geldt voor zelfstandige ondernemers en gaat naar verwachting in op 1 januari 2027.

Wat houdt de verplichte AOV in?

Hoewel de precieze regels nog niet bekend zijn, zijn de belangrijkste punten al wel duidelijk:

  • Als zzp’er moet je een AOV hebben als je inkomstenbelasting betaalt over je winst uit je onderneming.
  • De premie zal naar verwachting tussen de 7,5 en 8 procent van je inkomen bedragen.
  • Bij arbeidsongeschiktheid krijg je een uitkering van 70 procent van je laatstverdiende inkomen, met een maximum van 100 procent van het minimumloon.
  • In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid moet je zelf je financiën regelen voordat je recht hebt op een uitkering. Dit is de wachttijd.
  • De premie voor de AOV kun je aftrekken van de belasting.

Voorbereiding op mogelijk inkomensverlies

Hoewel de precieze regels nog niet vaststaan, is het slim om je nu alvast voor te bereiden op de verplichte AOV. Bedenk hoe je je financiën wilt regelen als je niet kunt werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Een AOV is een verzekering waarmee ondernemers zich kunnen beschermen tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Momenteel is dit niet verplicht en veel zzp’ers hebben dan ook geen AOV. Ze zoeken vaak alternatieve manieren om het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een broodfonds.

Het is belangrijk voor zzp’ers om zich bewust te zijn van deze aanstaande veranderingen en om hun financiële planning hierop af te stemmen. Door zich voor te bereiden op de verplichte AOV, kunnen zzp’ers hun financiële zekerheid in de toekomst veiligstellen.